Den boligsociale helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan ‘Brøndby Strand Projektet ‘ (2021-2025) har særligt fokus på:

 • Uddannelse og livschancer
 • Beskæftigelse
 • Sammenhængskraft og medborgerskab

Læs hele helhedsplanen: Den Strategisk samarbejdsaftale og delaftaler.

Helhedsplanen er et samarbejdsprojekt
Brøndby Strand Projektet er et samarbejdsprojekt mellem ni boligafdelinger i Brøndby Strand og Brøndby Kommune. De otte boligafdelinger er:

 • Brøndby Boligselskab: BB 605, BB 606, BB 607, BB 608
 • Tranemosegård: afd. 13
 • Postfunktionærernes Andels-Boligforening: afd. 8
 • Lejerbo: Lunden
 • Brøndby Almennyttige Boligselskab: Rheumpark

Det Boligsociale Sekretariat
Det er Det Boligsociale Sekretariat, der koordinerer aktiviteterne under den boligsociale helhedsplan.

Sekretariatet støtter op om  aktiviteter, foreninger og projekter, der allerede er i gang, men også om beboere eller beboergrupper, der ønsker at starte noget nyt.

Kontakt
Det Boligsociale Sekretariat
Kisumparken 2
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 6035 4662 (Sekretariatsleder Bo Mouritzen)

Indsatserne i Brøndby Strand Projektet tæller blandt andet

 • Den Musikalske Legestue for forældre og børn fra 0-6 år
 • ”Sammen i Naturen”, som har fokus udeliv for fædre, børn og familier
 • ”Naboambassadører”, hvor frivillige beboere byder nye naboer velkommen
 • Kreative tilbud – blandt andet i samarbejde med Statens Kunstfond i forbindelse med nedrivningen af højhusene og i samarbejde med Turning Tables, der laver musik, film og foto med børn og unge.
 • ”Opgangskaffe” som styrker fællesskab og sammenhold blandt naboer
 • ”Brøndby Strand Ungefællesskab”, hvor frivillige unge engagerer sig i lokalområdet igennem fx kulturelle tiltag
 • Sprogtilbud: Der tilbydes lokal danskundervisning i Café 13. Der findes også et forløb for småbørnsforældre, som foregår i legestuen, hvor børnene kan passes imens.
 • Uddannelse: Basis-pakken tilbydes til beboere, der gerne vil blive klar til at kunne tage 9. klasse. Herefter kan man tage en 9. klasse (AVU). Begge forløb foregår i Brønden og man får SU under uddannelsen.
 • Bootcamp 2660: Unge i 6.-8. klasse bruger en uge af sommerferien på at blive bedre i dansk og matematik og samtidig have en masse sjove, sociale aktiviteter.
 • Opsøgende arbejde: ved fx utryghedsskabende adfærd, naboklager, udfordringer med psykisk udsatte beboere går de boligsociale medarbejdere i dialog med beboere og samarbejder med boligselskaberne, kommune og politi om at finde holdbare løsninger.

FAKTA:

Den boligsociale helhedsplan er finansieret af midler fra de otte boligafdelinger, Brøndby Kommune og Landsbyggefonden.

Der har været arbejdet med en boligsocial indsats i Brøndby Strand siden april 1995, hvor otte boligafdelinger fik støtte fra den daværende regerings Byudvalg.