Brøndby Strand - app

Brøndby Strand har fået sin egen app

-til styrkelse af naboskab og fællesskab på tværs af området

Den har været længe undervejs, men nu er den her endelig. Appen hedder ”Brøndby Strand – App” og kan findes i App Store og Google Play. Appen er gratis at downloade.

Og Hvad kan den så?
Brøndby Strand app er bygget om fire hovedfunktioner, som kan tilgås fra forsiden: ’Nabohjælp’, ’Kalender’, ’Opret event’ og ’frivillige’. Her følger en kort vedledning:

Nabohjælp
Spørg dine naboer om hjælp, hvis du fx har en plante, der skal vandes, imens du er på ferie, hvis din hund skal luftes, eller fordi du er sengeliggende. Det kan være alle mulige ting, hvor en hjælpende hånd fra naboen eller en i området vil gøre gavn. Du har også mulighed for at tilbyde din hjælp. Det kunne fx være at du havde fire klapstole, du ikke længere bruger, eller kage tilovers fra en fest. Funktionen er tænkt som en digital opslagstavle.

Kalender
Her kan du holde dig orienteret om begivenheder og aktiviteter i Brøndby Strand og omegn. Hvis der er et event, du synes ser spændende ud, kan du klikke på det og trykke på ”Jeg deltager”. Så kan du og andre se, hvem der kommer. Hvis du har lyst, kan du også dele eventet med dine venner.

Opret event
Hvad brænder du for? Synes du det kunne være spændende at starte en bogklub eller at stable en impulsiv fodboldturnering på benene? Så er det her, det hele kan begynde. Udfyld formularen, og så bliver den sendt til administrator, som skal godkende eventet, inden den ryger ind i kalender-funktionen.

Frivillige
Her kan du tilbyde din hjælp. Har du lyst, tid og overskud til at være frivillig, så skriv hvad du godt kunne tænke dig at lave. Du kan fx skrive, at du interesserer dig for mad eller sundhed og motion. Skriv hvor mange timer du kan tilbyde på ugebasis og hvornår. Så kan dem, der søger frivillige se dit opslag og tage kontakt til dig.

Har du et eksisterende projekt, eller er du i gang med at udvikle et, så er det også her har du kan finde frivillige. Beskriv tydeligt, hvad dit projekt går ud på, hvad du søger hjælp til, og hvor mange frivillige du har brug for, hvor og hvornår.

Tanker bag og hvem står bag
Det er de ni almene boligafdelinger i Brøndby Strand samt fem boligorganisationer, der har ønsket at afprøve en app til styrkelse af fællesskabet i området. Det er Brøndby Strand Projektet (Det Boligsociale Sekretariat), der står for at drifte og facilitere appen. Appen er i øvrigt udviklet i samarbejde med App-Works.

Grundlaget for at afprøve en app i området var et ønske fra boligafdelingerne om at:

  • Understøtte sammenhængskraften og det gode naboskab
  • Fremme trivsel og tryghed i afdelingerne
  • Motivere til mere frivillighed
  • Synliggøre kommende og eksisterende initiativer og aktiviteter – både frivillige, boligsociale og kommunale

Byd ind
Appen er lavet så interaktiv og brugerstyret, som teknikken tillader. Det betyder, at appen ikke er meget værd uden at brugerne – dvs. beboerne og de forskellige foreninger og fx kulturinstitutioner i Brøndby Strand – byder ind med indholdet.

En app for alle
Selvom appen har rod i de almene boligområder i Brøndby Strand, er den åben for alle. Den er givetvis mest relevant for områdets beboere, men på samme tid kan man sagtens forstille sig at personer fra den øvrige del af kommunen kunne finde indholdet interessant. Derudover kan appen også fungere som et ”vindue” ind til området for personer, der sidder i helt andre dele af landet, som overvejer at flytte til Brøndby Strand. På den måde kan de få et indblik i de aktiviteter og fællesskaber, som appen forhåbentlig kommer til at afspejle. På den måde kan appen jo potentielt være med til at tiltrække nye beboere.

Et pilotprojekt
Fordi man ikke tidligere har haft naboskabs-apps i almene boligområder – i hvert fald ikke med disse brugerafhængige funktioner – må appen siges at være lidt af et eksperiment. Efter et halvt års gøres der derfor status, hvor man ser på, hvordan appen er blevet modtaget og anvendt. Viser det sig, at en eller flere af funktionerne slet ikke har været anvendt, overvejes det om den helt skal fjernes, og hvad der i givet fald skal komme i stedet.

Har du spørgsmål til appen
Du er altid velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder Peter Eldrup Hald, hvis du har spørgsmål vedrørende appen. Fang ham på mail: pha@bo-vest.dk eller tlf.: 6035 4691.