Genhusning

Hvis du bor i et af de fem PCB-ramte højhuse – Albjergparken 1,2 og 6 samt Tranumparken 1 og 2 – skal du genhuses permanent. I god tid inden genhusningen vil du blive kontaktet af dit boligselskab. Du vil også modtage information om, hvad du har af muligheder i forbindelse med genhusningen.

Hvis du ikke bor i et af de PCB-ramte højhuse skal du ikke genhuses.

Jette Bøgh fra PAB-afdelingen Kagshusene har været genhuset. Du kan læse om hendes genhusning her.

Du kan også læse mere om genhusningen i de pjecer, som er blevet udgivet op til afdelingsmøderne i efteråret 2017.

Informationsmateriale PAB afd. 8

Informationsmateriale T13

Informationsmateriale Rheumpark

FAKTA

Kontakt HP4 Kommunikation for yderligere information.

Skriv til: dck@dabbolig.dk