Udskiftning af vindspærreplader i rækkehusene

For snart 5 år siden gennemgik rækkehusene en større renovering. Med renoveringen er rækkehusene blevet moderniseret blandt andet med nye facader.

I forbindelse med renoveringen af rækkehusene i Brøndby Strand Parkerne er der under facadeelementerne blevet brugt nogle vindspærreplader, som bliver kaldt MgO-plader. MgO-Pladerne sørger for, at beskytte væggens isoleringsmateriale mod kold luft og dermed holde bedre på varmen i husene. Pladerne er blevet brugt i over 20.000 almene boliger og i et ukendt antal ejerboliger, offentlige institutioner og erhvervsbyggeri.

Fare for fugtproblemer
Byggeskadefonden er for snart to år siden blevet opmærksom på, at MgO-pladerne, suger fugt fra luften i sådan en grad, at der kan samle sig vand på pladernes overflade. Det betyder at pladerne virker som en slags affugter, og når pladerne ikke kan optage mere vand begynder de, at afgive saltvand. Dette kan føre til fugtproblemer i de bagvedliggende bygningskonstruktioner. I sidste ende kan det medføre råd, skimmelsvamp og gennemtæring af skruer og beslag.

Udskiftning af plader
Pladerne skal derfor udskiftes, og vi er lige nu ved at undersøge, hvilken metode der er bedst til det. I juli 2016 udførte hoved-entreprenøren Enemærke og Petersen et pilotprojekt i et rækkehus i Ulsøparken. Her skal den bedste løsning til at udskifte MgO-pladerne findes og testes. Når udfaldet af dette arbejde er kendt, skal det danne grundlag for prissætning af de resterende rækkehuse og for videre drøftelser med entreprenørerne.

Det er endnu uvist, hvornår udskiftningen af MgO-pladerne i rækkehusene går i gang, og hvem der kommer til at udføre det. Det er rådgivernes og administrationernes klare vurdering, at der på kort sigt ikke er fare for hverken indeklimaet eller nedfaldende facadeplader i rækkehusene.  Der er heller ikke fundet skimmelsvamp hverken ved de løbende undersøgelser eller ved pilotprojektet.

Hvad det i øvrigt kommer til at betyde, er administrationerne i Brøndby Strand Parkerne ved at danne sig overblik over. Byggeskadefonden udsender løbende statusmeldinger, som selvfølgelig bliver taget til efterretning.

FAKTA

Hvis du vil vide mere om renoveringen kan du kontakte HP4 Kommunikation.

Skriv til: dck@dabbolig.dk