Helhedsplanen HP4: Renovering og nedrivning

Helhedsplanen HP4: Renovering og nedrivning

Danmarkshistoriens største samlede renoverings- og nedrivningsopgave er på vej i Brøndby Strand

  • Fem af de ikoniske højhuse skal rives ned
  • De resterende syv højhuse skal renoveres
  • Lavhusene skal renoveres
  • De grønne arealer i området skal udvikles og forskønnes

Første byggeplads anlægges i marts 2021, og man forventer at være færdig med de sidste renoveringer i 2028. HP4 er et projekt til ca. 4 mia. kroner.

Tilsammen betegnes alle disse indsatser HP4. HP står for helhedsplan og fire-tallet angiver, at det er den fjerde store renovering, der nu skal i gang i Brøndby Strand Parkerne.

Læs mere om nedrivningen her
Læs mere om renoveringen her

Tidsplan 2021-2028:

1. etape: Nedrivning af de fem østligste højhuse.
Periode: 2021 – 2026

2. etape: Renovering af de øvrige syv højhuse.
Periode: 2022 – 2024

3. etape: Fornyelse af udearealer omkring bebyggelserne
Periode: 2023 – 2025

4. etape er renovering af lavhusene
Periode: 2025 – 2028

Tidsplanen kan ændre sig ved uforudsete faktorer

Hvem er med i HP4?
Helhedsplanen for Brøndby Strand Parkerne er et partnerskab mellem:

  • BAB: Rheumpark
  • PAB: afd. 8
  • Tranemosegård: afd. T13
  • Brøndby Boligselskab: afd. 605, 606, 607 og 608

Flere oplysninger
Hvis du vil vide mere om HP4 kan du evt. henvende dig hos din afdelingsformand eller hos HP4 kommunikationsansvarlig Sarah Ehrenreich på tlf. 21 89  98 91 eller  sze@fa09.dk