Sammen i naturen - for fædre og børn

Bålmad, fisketure og fællesskab
Med ”Sammen i naturen” vil man fra boligsocial side skabe hold af fædre, som drømmer om mere fællesskab og udeliv sammen med deres børn. Ikke mindst i en tid, hvor mange børnefamilier i Brøndby Strand er udfordret af COVID-19-restriktioner med meget hjemmetid, mangel på aktiviteter uden for hjemmet og mangel på inspiration og energi til at lave aktiviteter, der skaber trivsel i familien. Projektet er støttet af midler fra puljen ”Vær Med!”, som skal bekæmpe ensomhed.

klik på fotoet nedenfor for at se filmen om tilbuddet på Youtube.


Et alternativ til legepladsen
Jeppe Jeziorski Jensen fra Brøndby Strand Projektet og den ene halvdel af teamet bag Sammen i naturen har store forventninger til tilbuddet:
”Vi ønsker at skabe et alternativ til de mange gængse fritidstilbud, som kan være med til at styrke båndet mellem børn og fædre. Og vi tænker også, at vi med ”Sammen i naturen” kan være med til at udvide repertoiret hos fædrene, så de har nogle flere valgmuligheder, end bare lige at gå på den nærmeste legeplads igen igen. Faktisk synes jeg, det er lidt kedeligt at være på legepladser. Man prøver med en tur i rutsjebanen med børnene, men legepladser er jo i udgangspunktet lavet til børn og ikke til voksne, så det er svært at være aktive med børnene. I skoven og naturen generelt, oplever jeg, at vi i langt højere kan være sammen om en aktivitet. Og så er der bare langt flere indtryk at hente i naturen – for alle sanser”

Et bredt samarbejde
I Brøndby Strand Projektet har Jeppe og Maher været i gang at få skabt nogle gode samarbejder, som kan være med til at kvalificere ”Sammen i naturen” – herunder et formelt partnerskab med Brøndby Strand Spejderne og Danmarks Naturfredningsforening. Desuden er Jeppe Jeziorski meget begejstret for at Brøndby Kommunes interesse for at samarbejde omkring friluftsliv, hvad enten det er igennem naturskolen, Sejlerhuset, Middelalder Landsbyen og Dyregården Søholt.

Er du frisk på frisk luft?
Hvis du er far og bor i Brøndby Strand og har et ønske om at komme mere ud i naturen sammen med dine børn, så kan du skrive eller ringe til Maher mkh@bo-vest.dk og 6029 9451 på eller til Jeppe på jjj@bo-vest.dk og 3198 0870.

På sigt er det planen, at der også vil være bålaftener i rundt i Brøndby Strand Parkernes gårde, og siden vil der også komme familieture, hvor mødre, øvrige søskende og fx bedsteforældre inviteres med for at se, hvad ”Sammen i naturen går ud på.