Sammen i naturen - for fædre og børn

Bålmad, fisketure og fællesskab
Med ”Sammen i naturen” vil de boligsociale medarbejdere skabe et hold af fædre, som drømmer om mere fællesskab og udeliv sammen med deres børn. Formålet er at skabe aktiviteter uden for hjemmet for børnefamilier i Brøndby Strand, samt at give familierne inspiration til aktiviteter, der skaber trivsel i familien.

klik på fotoet nedenfor for at se filmen om tilbuddet på Youtube.


Et alternativ til legepladsen
Jeppe Jeziorski Jensen fra Brøndby Strand Projektet er den ene halvdel af teamet bag Sammen i naturen og har store forventninger til tilbuddet:
”Vi ønsker at skabe et alternativ til de mange gængse fritidstilbud, som kan være med til at styrke båndet mellem børn og fædre. Og vi tænker også, at vi med ”Sammen i naturen” kan være med til at udvide repertoiret hos fædrene, så de har nogle flere valgmuligheder, end bare lige at gå på den nærmeste legeplads igen igen. Faktisk synes jeg, det er lidt kedeligt at være på legepladser. Man prøver med en tur i rutsjebanen med børnene, men legepladser er jo i udgangspunktet lavet til børn og ikke til voksne, så det er svært at være aktive med børnene. I skoven og i naturen generelt, oplever jeg, at vi i langt højere grad kan være sammen om en aktivitet. Og så er der bare langt flere indtryk at hente i naturen – for alle sanser”

Et bredt samarbejde
I Brøndby Strand Projektet har Jeppe og Maher været i gang at få skabt nogle gode samarbejder, som kan være med til at kvalificere ”Sammen i naturen” – herunder et formelt partnerskab med Brøndby Strand Spejderne og Danmarks Naturfredningsforening. Desuden er Jeppe Jeziorski meget begejstret for Brøndby Kommunes interesse for at samarbejde omkring friluftsliv, hvad enten det er igennem naturskolen, Sejlerhuset, Middelalder Landsbyen eller Dyregården Søholt.

Er du frisk på frisk luft?
Hvis du er far og bor i Brøndby Strand og har et ønske om at komme mere ud i naturen sammen med dine børn, så kan du skrive eller ringe til Maher på mkh@bo-vest.dk og 6029 9451 eller til Jeppe på jjj@bo-vest.dk og 3198 0870.

Der vil også være bålaftener rundt i Brøndby Strand Parkernes gårde samt familieture, hvor mødre, øvrige søskende og bedsteforældre inviteres med for at se, hvad ”Sammen i naturen” går ud på.