Lejerforeningen

Lejerforeningen er foreningen for beboerne i T13

Hvorfor melde sig ind i lejerforeningen?

Bedre boligafdeling – Lejerforeningen Tranemosegård afd. 13 har afdelingsbestyrelses beføjelser og kan derfor forhandle/samarbejde med administration og varmemester om husleje, serviceniveau, forbedringer o.lign.

Bedre miljø – lejerforeningen har en repræsentant i kommunens miljørepræsentantskab, der kan fremføre dine forslag til at gøre Brøndby til et (endnu) bedre sted at bo.

Bedre sikkerhed – når du flytter ind eller ud – lejerforeningen kan vejlede dig inden du underskriver ind- eller udflytningsrapporter. Du kan bede om at få et bestyrelsesmedlem med ved syn af din lejlighed.

Rigere socialt liv – lejerforeningen står for de fleste sociale og kulturelle arrangementer i dit boligområde?

Større indflydelse – som medlem af lejerforeningen har du indflydelse på, hvem der skal vælges som dine repræsentanter til lejerforenings-/afdelingsbestyrelse.

På landsplan – lejerforeningen er medlem af Lejernes Landsorganisation, som i stort og småt arbejder for lejernes interesser over hele landet – lige fra individuel rådgivning til varetagelse af lejernes interesser over for Folketinget.

Ekstrabonus – noget du forhåbentlig aldrig får brug for:

Gratis advokatbistand i boligsager – og husk, at et par timers advokatbistand nemt kan koste dig mere end 20 års medlemskab af lejerforeningen.

Bliv medlem af din Lejerforening T 13

Vi har brug for hinanden.

Lejerforening og afdelingsbestyrelse T13
Kisumparken 2
Telefon: 77 99 29 00
E-mail: tmgbest13@bo-vest.dk

Åbningstider: Torsdag 18.30 –19.00.

Medlemskab i Lejerforening koster 11,00 kr. om måneden. Kontingentet opkræves over huslejen.

Indmeldelse kan ske ved e-mail til tmgbest13@bo-vest.dk eller ved personlig henvendelse torsdag mellem 18.30 – 19.00.