Lejerforeningen

Lejerforeningen er foreningen for beboerne i T13

Hvorfor skal man melde sig ind i lejerforeningen?

Du får en bedre boligafdeling – Lejerforeningen Tranemosegård afd. 13 har beføjelser som afde­lings­bestyrelse, og den kan derfor forhandle/samarbejde med Boligselskabet og ejendoms­ad­mini­stra­tionen om husleje, serviceniveau, forbedringer og lignende.

Bedre sikkerhed – Når du flytter ind – eller ud, står du ofte med en usikkerhed omkring mange ting. Lejerforeningen kan vejlede dig inden du underskriver ind- eller udflytningsrapporter. Du kan også bede om at få et bestyrelsesmedlem med ved syn af din lejlighed. Vi er så med som Din repræsen­tant.

Rigere socialt liv – Din lejerforening står for en del af de sociale og kulturelle arrangementer der afhol­des i dit boligområde, og du kan have indflydelse på hvilke arrangementer vi skal have fremover.

Større indflydelse – Som medlem af lejerforeningen er du med til at bestemme hvem der skal repræ­sentere beboerne i lejerforeningen/afdelingsbestyrelsen.

På landsplan – I det større perspektiv er lejerforeningen også med i Lejernes Landsorganisation (LLO). De arbejder for lejernes interesser over hele landet – lige fra individuel rådgivning til varetagelse af lejernes interesser over for Folketinget.

Og endelig er der en ting som vi håber at du aldrig får brug for:
Gratis advokatbistand i boligsager. Og husk, at et par timers advokatbistand nemt kan koste dig mere end 20 års medlemskab af lejerforeningen.

Uden medlemmer i lejerforeningen vil vi ikke stå så stærkt, og derfor er vi her i dag, for at få dig med. Vi har brug for hinanden, både nu og i fremtiden.

Og det koster kun 15 kr. om måneden, som bliver automatisk opkrævet sammen med din husleje.

Jamen, hvad kræver I så af mig? Ingenting, hvis du blot ønsker at bo her, og være for dig selv.

Det vi ønsker at give dig, er en mulighed for at være med til at stå bag beboerdemokratiet, og gøre en forskel i dit nærområde, i det omfang du har tid og lyst.

Lejerforening og afdelingsbestyrelse T13
Kisumparken 2
Telefon: 77 99 29 00
E-mail: tmgbest13@bo-vest.dk

Åbningstider: Torsdag 18.30 –19.00.

Medlemskab i Lejerforening koster 15,00 kr. om måneden. Kontingentet opkræves over huslejen.

Indmeldelse kan ske ved e-mail til tmgbest13@bo-vest.dk eller ved personlig henvendelse torsdag mellem 18.30 – 19.00.