Tidsplan nedrivning

Her kan du se tidsplanen for nedrivningen af de fem østlige højhuse og de trafikændringer, der vil være i forbindelse med byggepladserne.
I modtager mere konkret information om trafik, renovation, vaskerier, støj m.m., når tiden nærmer sig.

2 byggepladser
Nedrivningen vil foregå fordelt på to byggepladser.
1. byggeplads bliver anlagt ved Albjergparken, hvor Albjergparken 6, 2 og 1 skal rives ned.
2. byggeplads bliver anlagt ved Tranumparken, hvor Tranumparken 2 og 1 skal rives ned.

Tidsplan
2020:
September – december: Detailplanlægning ift. trafik, byggepladsdetaljer m.m.

2021 – 2022
februar 2021 – oktober 2022: Midlertidig trafikomlægning i Albjergparken
marts 2021: Etablering af byggeplads
april 2021 – februar 2022: Nedrivning af 1. højhus (Albjergparken 6)
august 2021 – maj 2022: Nedrivning af 2. højhus (Albjergparken 2)
december 2021 – oktober 2022: Nedrivning af 3. højhus (Albjergparken 1)

2022 – 2023
august 2022 – november 2023:  Midlertidig trafikomlægning i Tranumparken
september 2022– september 2023: Nedrivning af 4. højhus Tranumparken 2

2023
februar – november: Nedrivning af 5. højhus Tranumparken 1

OBS: Planen er angivende, og der tages forbehold for uforudsete justeringer og ændringer

Trafik
Nedrivningen og byggepladserne betyder også, at der vil blive ændret i trafikken omkring pladserne, da veje vil blive spærret eller omlagt. Det er desværre et nødvendigt onde i en byggeproces. Både nedrivningsfirmaet Kingo Karlsen A/S og boligselskaberne har meget fokus på, at nedrivningen skal have så få gener for beboerne som overhovedet muligt. Men det er desværre ikke muligt at gennemfører nedrivningen uden at påvirke trafikken, lave afspærringer, flytte renovation og vaskerier. Mere information følger.

Der tages forbehold for, at tidsplanen kan skubbe sig lidt ved uforudsete udfordringer.