Trafikinformation om nedrivningen i Albjergparken

Snart etableres byggepladsen i Albjergparken. Det betyder også en række midlertidige ændringer i trafikken for at sikre sikkerheden for forbipasserende og gøre plads til arbejdet med nedrivningen.

Ændringerne i trafikken vil have indflydelse på mulighederne for at komme rundt med bil, cykel, kørestol og som gående i området omkring Albjergparken.
Ændringerne forventes alle at vare i perioden perioden fra 22. februar 2021 til 31. oktober 2022 medmindre andet er angivet

Alt reetableres
Når de tre højhuse er revet ned, bliver byggepladsen fjernet, og de forskellige trafikomlægninger bliver reetableret til det oprindelige udgangspunkt. Dog med undtagelse af fodgængerfeltet og tilgængelighedsrampen, der er permanente forbedringer, og gangbroen der ikke genetableres.

OBS: Nedenstående er de forventede ændringer knyttet til byggeplads 1 i Albjergparken. Siden opdateres, hvis der sker bemærkelsesværdige rettelser.

Biler:
Ingen ind- og udkørsel fra Strandesplananden:

Det bliver ikke muligt at kører ind eller ud af Albjergparken via Strandesplanaden, mens byggepladsen er anlagt. Al biltrafik ind og ud af Albjergparken skal i stedet ske nordfra via Kærlunden, hvor der anlægges en ny vej, der går over Mæglergårdsstien. Stien bliver indrettet til trafik overkørsel.
Periode: 31. marts 2021 – oktober 2022

Ny vej mellem Mæglergårdsstien og Kærlunden:
Der anlægges et midlertidigt stykke asfalteret vej mellem Mæglergårdsstien og Kærlunden. Vejen bliver reguleret af forkørselsret-skilte i begge ender.
Periode: 31. marts 2022 – oktober 2022

Trafik på Mæglergårdsstien:
Biler, der skal ind og ud af Albjergparken, skal krydse Mæglergårdsstien. Stien bruges også af mange ”bløde trafikanter”, derfor bliver der anlagt en række sikkerhedsforanstaltninger.
A) Der opsættes bomme på tværs af stien for at sænke hastigheden hos gående, cyklister og andre køretøjer på stien.
B) Der opsættes bomme på fortovet langs stien for at gøre fodgængere opmærksomme på vejen.
C) Der opsættes hegn for enden af den anlagte vej, der sikre adskillelse af kørende og gående trafik.
Periode: 31. marts 2021 – oktober 2022

Korte afspærringer på Strandesplanaden:
Strandesplananden vil som udgangspunkt være farbar gennem nedrivningsperioden. Dog vil det være nødvendigt at spærre vejen i vestgående retning i korte perioder i forbindelse med nedrivningen af de øverste elementer på højhus 1 og 3. Den midlertidige afspærring vil være i perioder på 5-8 minutter ca. 4. gange om dagen / to dage om ugen i 8 uger.
Perioder: august og september 2021 og januar/februar og marts 2022

Nogle parkeringspladser nedlægges midlertidigt:
For at gøre plads til byggepladsen vil nogle af p-pladserne i Albjergparken desværre blive midlertidigt afspærrede. Desværre er den midlertidige lukning af pladserne en nødvendighed ift. sikkerhedszonerne omkring byggepladsen, som vi ikke kan gå på kompromis med. Alle pladserne åbnes igen, når nedrivingen på byggeplads 1 er afsluttet.

1) P-pladserne foran Rheumhus: Vil være spærret i perioden april 2021 – oktober 2022
2) P-pladserne under Rheumhus: Her vil ca. ½ delen af pladserne være spærret i perioden april 2021 – maj 2022, imens højhus 1 + 2 nedrives

Alternative p-muligheder:
Indtil da henvises til følgende parkeringsmuligheder:

1) På græsstykket langs vejen ind i Albjergparken mod Mæglergårdsstien etableres nye, midlertidige p-pladser. Pladserne vil i perioden hvor højhus 1+2 nedrives (april 2021-maj 2022) være forbeholdt beboerne i BAB, da det er her, der midlertidigt lukkes flest p-pladser.
2) Det er også muligt at parkere på de offentlige parkeringspladser ved Langbjerghallen for enden af Tybjergparken.

Se kort med parkringsinformation nedenfor eller her
Vi arbejder stadig på mulige løsninger for, hvordan og hvor flere p-pladser kan etableres.
Periode: marts 2021 – maj 2022/oktober 2022

Fodgængere, cyklister m.m.:
Nedrivning af gangbro:

Gangbroen over indkørslen til Albjergparken fjernes permanent i april 2021. I en periode på ca. tre uger, vil der i kun være et spor farbart langs med broen, mens den fjernes. Broen etableres ikke igen.
I perioden har Kingo Karlsen i dagtimerne engageret to flagmænd for sikre optimal sikkerhed og trafikstrøm i nedbrydningstiden.
Der er opsat påbudstavler, hvor det er vist, at der er risiko for modkørende trafik, og at man skal holde tilbage. Dem som kommer inde fra Albjergparken har forkørselsret.

Fodgængerfelt og kørestolsrampe anlægges ved Klydebo:
For at sikre fodgængere og andre ”bløde” trafikanter, når gangbroen fjernes, anlægges der et fodgængerfelt over vejen nord for Klydebo.
På modsatte side anlægges der en opkørsels rampe, hvor der nu er trapper, så stien også bliver tilgængelig for kørestolsbrugere. Fodgængerfelt og rampe er permanente.

Midlertidig spærring af sti og tunnel under Strandesplanaden:
For at sikre fodgængere vil det i en 4 måneders periode være nødvendigt at afspærre stien og tunnelen under Strandesplananden øst for Højhus 1/ Albjergparken 6.
Periode: august 2021 – november 2021

Offentlig transport:
Busstoppestedet for linje 166 på Strandesplanaden udfor Albjergparken 6 bliver flyttet mod øst tættere på Tybjergparken. Periode: marts 2021 – oktober 2022

Hvad betyder det for dig?
Vi ved godt, at det er irriterende og kan være en udfordring, at de direkte veje til og fra området fjernes og laves om. Desværre kan en nedrivning af den her størrelse ikke udføres, uden at det vil påvirke området omkring byggepladserne.
Både boligorganisationerne og nedrivningsfirmaet Kingo Karlsen har gennem planlægningen søgt at lave løsninger og alternativer, der generer beboerne mindst muligt og stadig giver bevægelsesfrihed i området.
Vi vil derfor meget gerne høre fra jer, hvis der er noget, der ikke fungerer. Se kontaktmulighed her.

Er du i bil?
For bilister i området vil afspærringen af indkørslen fra Strandesplananden være den største forandring. Nu skal man i stedet køre gennem parcelhusområdet Kærlunden, når man skal ind og ud af Albjergparken i bil.
Det må forventes, at vejen vil være særligt benyttet i morgen og eftermiddagstimerne, så det anbefales at tage hjemmefra i ekstra god tid.
Bilisterne være opmærksomme på, at nogle p-pladser bliver midlertidigt nedlagt, mens der anlægges andre midlertidige nord for Klydebo og ved Langbjerghallen.

Er du gående/cyklist/kørestol?
Nedrivningen af gangbroen samt den midlertidige lukning af sti og tunnel øst for Albjergparken 6 betyder, at du som ”blød trafikant” må tænke i alternative ruter, når du skal på tværs af området eller under Strandesplanaden.
Skal du under Strandesplananden, anbefales det at tage stien gennem Tybjergparken. Vejen her vil være tydeligt markeret med skilte og opdelt for gående og cyklister.

Skal du på tværs af området anbefales det at bruge stien nord for Klydebo, hvor der anlægges fodgængerfelt og tilgængelighedsrampe.

Information og spørgsmål
På FAQ-listen findes svar på en række spørgsmål. Se listen her

Der vil løbende blive afholdt beboermøder, hvor I har mulighed for at høre mere om nedrivningen og stille spørgsmål. Datoer annonceres her på hjemmesiden, og der vil komme opslag i opgangene.

Har du spørgsmål?
Så er du altid velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Sarah Z. Ehrenreich
mail: sze@fa09.dk eller 21 89 98 91

Parkeringsmuligheder omkring byggeplads 1