Mindre hærværk i Brøndby Strand

I Brøndby Strand mærker man nu effekten af en langsigtet boligsocial indsats. Der er mindre hærværk i bydelen, og boligafdelingerne bruger langt færre penge på at udbedre skaderne efter hærværk, end man gjorde tidligere.

Afdeling 13 Tranemosegård er en af de afdelinger, der har oplevet et markant fald i udgifterne til hærværksskader. I 2008 brugte afdelingen 485.000 kr. på hærværksskader, mens man i 2012 havde nedbragt hærværksskaderne til ca. 153.000 kr.

Det markante fald i udgifterne til hærværk tillægges i høj grad den boligsociale indsats og det opsøgende børne- og ungearbejde. – Der er ingen tvivl om at det boligsociale arbejde virker og har en enorm forebyggende betydning. Vores unge motiveres til at bruge bydelens væresteder i stedet for at hænge ud og lave hærværk. På den måde kommer de væk fra gaden og ind i fællesskaber, der bringer dem i en positiv retning. Det har en stor forebyggende betydning, siger Hugo Thuge, der er talsmand for De 9 boligafdelinger, der står bag den boligsociale indsats.

Den boligsociale indsats med en målrettet børne- og ungeindsats blev sat i gang i 2001, hvor også værestedet Tranens Drenge blev etableret. I dag findes yderligere fire væresteder, der drives i forbindelse med den boligsociale indsats.

De unge fjerner selv grafitti
Udover arbejdet med at indsluse de unge i værestederne, har en række noget-for-noget-projekter været medvirkende til, at der er mindre hærværk. I noget-for-noget-projekterne udfører de unge selv opgaver i boligområdet og fjerner fx grafitti fra bagtrapper, maler ved gangbroer, planter til og fjerner ukrudt.

Projektet har helt klart nedbragt omfanget af hærværk. Zahid Mansoor, der er opsøgende gademedarbejder i Brøndby Strand og ansat i den boligsociale indsats, fortæller om gevinsten ved de unges arbejde: – Vi involverer de unge ud fra forestillingen om, at hvis du selv indretter dit eget værelse, så passer du også bedre på det. Vi vinder meget ved det. De unge passer bedre på tingene, når de selv har lavet dem og laver derved mindre hærværk. De bliver også bevidste om kroner og øre. De ser, at det koster penge at udbedre skaderne efter hærværk, og at pengene kunne have været brug på noget andet.

En anden gevinst ved noget-for-noget-arbejdet er, at der opstår en dialog mellem generationerne. Når de unge fjerner ukrudt eller maler en gangbro, så oplever drengene nogle gange, at de ældre kommer ud og roser dem for deres arbejde. – Ja, nogle kommer endda ud med kage. Det påvirker de unge i en god retning og er med til at løfte dem, siger Zahid Mansoor.

Vi har ikke hærværkslister mere
I Postfunktionærernes Andelsboligforening i Brøndby Strand er man hel holdt op med at have specielle lister over udgifter til med hærværk. Formand for boligafdelingen Ole Larsen fortæller: – Vi er simpelthen holdt op med at føre et specielt regnskab over hærværk, da vi ikke længere oplever hærværk i større grad. Via den fælles børne- og ungeindsats oplever vi, at flere ting løses i opløbet i forhold til før.

Det med at få taget problemerne i opløbet handler om at møde de unge, der hvor de er. – Det dur ikke, hvis jeg kommer med min egen dagsorden, siger Zahid Mansoor og uddyber: – Det handler om at opbygge et tillidsforhold og møde dem i øjenhøjde. De unge er meget forskellige, selv dem, der har ens problemer, er forskellige individer, der har hver deres baggrund, personlighed, tanker og drømme. Når jeg laver nogle aktiviteter sammen med de unge og vi vedvarende er i kontakt, så opstår tilliden og derfra kan vi så snakke om deres problemer, og om hvordan de kan komme ud af dem.

Flere oplysninger:
Zahid Mansoor, opsøgende børne- og ungemedarbejder: 23 71 94 37

Publiceret feb. 2014

FAKTA:

Det er den boligsociale helhedsplan Brøndby Strand for fremtiden, der koordinerer den boligsociale indsats, herunder børne- og ungearbejdet.

Kontakt evt. Netværkskontoret
Kisumparken 2
Tlf.: 43 54 22 75
Åbent: man – fred. fra kl. 9 – 15