Kommunikation og presse

HP4 er en af Danmark historiens største renoverings- og nedrivningsprojekter.
Vi synes selv, at det er en fantastisk spændende sag
Så vi vil meget gerne fortælle, forklare og svare på spørgsmål.

Kontakter:
Sarah Z. Ehrenreich, kommunikationsansvarlig:
21 89 98 91 eller sze@fa09.dk

Stine Maria Jespersen, aktivitetsmedarbejder:
25 35 27 15 eller smj@bo-vest.dk

Daniel B. Olesen, aktivitetsmedarbejder:
25 35 27 16 eller dbo@bo-vest.dk

Presseudtalelser:
Ole Jacobsen, adm. direktør i DAB, der administrere BAB, Rheumpark:
77 32 00 00 eller dab@dabbolig.dk

Kai Dinesen, næstformand organisationsbestyrelsen i PAB, afd. 8:
31 10 25 52 eller kdi@fa09.dk