De 9-partnerskabet

Fokus på kontanthjælpsloftet

Partnerskab siden 2003
Den 20. november 2003 indgik ni almene boligafdelinger i Brøndby Strand deres første formelle partnerskabsaftale. Aftalen blev underskrevet af de ni boligafdelinger samt forretningsførerne fra de fem boligselskaber, der administrerer boligafdelingerne. Nu mere end 20 år efter har afdelingerne fortsat et ønske om at forbinde sig til hinanden igennem en løbende opdateret partnerskabsaftale. En aftale, der binder boligafdelingerne i Brøndby Strand sammen i et forpligtende samarbejde.

De9 består af følgende boligafdelinger

 • Tranemosegård Afdeling 13 (T13)
 • Tranemosegård Afdeling 15 (T15)
 • Lejerbo Afdeling 157 (Lunden)
 • Brøndby Boligselskab Afdeling 608 (BB 608)
 • Brøndby Boligselskab Afdeling 607 (BB 607)
 • Brøndby Boligselskab Afdeling 606 (BB 606)
 • Brøndby Boligselskab Afdeling 605 (BB 605)
 • Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 8 (PAB8)
 • Rheumpark – Brøndby almennyttige Boligselskab

Vision
Visionen for De9 er at sikre en fortsat positiv udvikling i Brøndby Strand.
De gode traditioner for samarbejde og fælles ansvar skal videreføres, så Brøndby Strand forbliver et stabilt boligområde med sin egen sociale og kulturelle profil og i harmoni med den øvrige kommune og det omgivende samfund.

Temaer der berøres
Gennem årene er der samarbejdet omkring mange ting lige fra byggetekniske fællesprojekter til kulturelt samarbejde. I den seneste aftale fra 2023 er man kommet frem til en lang række af fokuspunkter, som De9 ønsker at bruge hinanden til:

 • Erfaringsudveksling: bruges som forum til at lære af hinanden.
 • Tryghedsmøder 2 x årligt mellem afdelingerne, SSP/Politi og kommune
 • Status over aktiviteter (herunder boligsociale) som har en social vinkel/ansvar -for eksempel
  økonomirådgivning, sprog, sygdom
 • Status på LBF-tal: hvordan står det til i Brøndby Strand indenfor uddannelse, beskæftigelse,
  tryghed, kriminalitet etc.
 • ”Hvad sker der i området?”: et fast punkt på møderne, hvor der orienteres om fx kriminalitet i
  området: hvis der har været bil-afbrænding i en afdeling, kan alle orienteres, så der ikke opstår
  rygter og utryghed/uvished, overdramatisering – Der kan evt. sendes en mail ud til orientering
  på tværs i forbindelse med begivenheden. Hvis man fx ved at noget er det er forsikringssvindel
  eller bande-relateret, er det rart at have klarhed over. Hvis der er mange indbrud i en afdeling,
  kan dette deles i samarbejdet, så øvrige afd. kan vælge at advare beboere. Både de gode og
  dårlige historier/fakta bør deles, med et fokus på at tale Stranden op.
 • Julehjælp: afdelingerne kunne være fælles om at uddele julehjælp på tværs af området, så det
  ikke kun sker i enkelte afdelinger og man får et overblik over, hvem der allerede har fået hjælp,
  opfordre til samarbejde om uddeling på tværs, inklusiv de private uddelere.
 • Debatmøder og oplæg: Samarbejdet kunne være fælles værter for arrangementer, hvor der
  sættes fokus på udvalgte temaer, som der er enighed om i samarbejdet – fx LGBT+, Ligestilling,
  Mit sidste vilje / testamente, Os Udenfor etc.
 • Arrangementer på tværs: Streetfood-vogne (tilladelser?), betale for opstilling af telte, øge
  brugen af Brønden, Store Legedag, Arrangementer i forbindelse med Kulturnatten, 2 Store
  fester: 1 julearrangement & 1 sommerevent, der skal sikres interesse i at lægge frivillige på
  forhånd/der mangler arbejdskraft/det frivillige element er vigtigt.
 • Kultur og idrætsaktiviteter
 • Grønne projekter: herunder økologi og miljø.

De9 samarbejdet er ikke længere en del af den boligsociale helhedsplan, da Gurrelund/Bjerrelund ikke er er del af helhedsplanen. Men det er stadig det boligsociale sekretariat, der faciliterer helhedsplanen.

De9 mødes fire gange om året. Det er lederen af det boligsociale sekretariat, der indkalder.

Den seneste partnerskabsaftale (2023)

Den oprindelige partnerskabsaftale

FAKTA

De 9-partnerskabet mødes fire om året.

Det Boligsociale Sekretariat koordinerer samarbejdet mellem de 9 boligafdelinger, der er en del af partnerskabsaftalen.

KONTAKT

Det Boligsociale Sekretariat
Kisumparken 2
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 6035 4662 (Bo Mouritzen, sekretariatsleder)