De 9-partnerskabet

Fokus på kontanthjælpsloftet

Den 20. november 2003 indgik ni almene boligafdelinger i Brøndby Strand en partnerskabsaftale. Aftalen blev underskrevet af de ni boligafdelinger samt forretningsførerne fra de fem boligselskaber, der administrerer boligafdelingerne. I dag er der fortsat en partnerskabsaftale, der binder boligafdelingerne i Brøndby Strand sammen i et forpligtende samarbejde.

De ni almene afdelinger, der er med i aftalen er:

  • Brøndby Boligselskab: BB 605, BB 606, BB 607, BB 608
  • Tranemosegård: afd. 13 og afd. 15
  • Postfunktionærernes Andels-Boligforening: afd. 8
  • Lejerbo: Lunden
  • Brøndby Almennyttige Boligselskab: Rheumpark

Partnerskabsaftalen er en direkte følge af det byudvalgsarbejde, der har været i Brøndby Strand fra 1994-2008.

Aftalen skal sikre en positiv udvikling
Målet med partnerskabet er at sikre en fortsat positiv udvikling i Brøndby Strand. De gode traditioner for samarbejde og fælles ansvar skal videreføres.

Partnerskabsaftale

Referater fra møder i De 9-partnerskabet

Den boligsociale helhedssplan
De 9-partnerskabet har også forpligtet sig til samarbejde i forbindelse med den boligsociale helhedsplan: Brøndby Strand Projektet – Strategisk samarbejdsaftale, der løber fra 2017 – 2021.

Kontakt:
Det Boligsociale Sekretariat
Kisumparken 2
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 22 75

FAKTA:

De 9-partnerskabet mødes mellem fire og 10 gange om året.

Det Boligsociale Sekretariat koordinerer samarbejdet mellem de 9 boligafdelinger, der er en del af partnerskabsaftalen.