De 9-partnerskabet

Fokus på kontanthjælpsloftet

Den 20. november 2003 indgik ni almene boligafdelinger i Brøndby Strand en partnerskabsaftale. Aftalen blev underskrevet af de ni boligafdelinger samt forretningsførerne fra de fem boligselskaber, der administrerer boligafdelingerne. I dag er der fortsat en partnerskabsaftale, der binder boligafdelingerne i Brøndby Strand sammen i et forpligtende samarbejde.

De9 består af følgende boligafdelinger

 • Tranemosegård Afdeling 13 (T13)
 • Tranemosegård Afdeling 15 (T15)
 • Lejerbo Afdeling 157 (Lunden)
 • Brøndby Boligselskab Afdeling 608 (BB 608)
 • Brøndby Boligselskab Afdeling 607 (BB 607)
 • Brøndby Boligselskab Afdeling 606 (BB 606)
 • Brøndby Boligselskab Afdeling 605 (BB 605)
 • Postfunktionærernes Andelsboligforening Afdeling 8 (PAB8)
 • Rheumpark – Brøndby almennyttige Boligselskab

Vision
Visionen for De9 er at sikre en fortsat positiv udvikling i Brøndby Strand.
De gode traditioner for samarbejde og fælles ansvar skal videreføres, så Brøndby Strand forbliver et stabilt boligområde med sin egen sociale og kulturelle profil og i harmoni med den øvrige kommune og det omgivende samfund.

Temaer der berøres
Gennem årene er der samarbejdet omkring mange ting lige fra byggetekniske fællesprojekter til kulturelt samarbejde. For at sikre et fundament for dette bør aftalen omfatte et bredt spektrum af samarbejdsflader:

 • Byggeteknik, renovering
 • Samarbejde omkring drift og vedligeholdelse
 • Kultur og idrætsaktiviteter
 • Anvisningspolitik og bosætning
 • Grønne projekter, økologi og miljø
 • Boligsociale aktiviteter
 • Udvikling af centerområdet
 • Brøndby Strands erhvervsliv
 • Generel erfaringsudveksling

Formål
Formålet med De9-samarbejdet er, at:

 • indgå en samarbejdsaftale med Brøndby Kommune.
 • samarbejde med Brøndby Kommune og andre fælles samarbejdspartnere.
 • tage stilling til og gennemføre udvikling, afvikling og forankring af de eksisterende boligsociale aktiviteter.
 • tage stilling til og iværksætte nye aktiviteter.
 • Være et forum bestående af medlemmer fra de boligafdelinger, der indgår i aftalen. Desuden skal de administrativt ansvarlige for de boligorganisationer, der er repræsenteret, deltage i partnerskabsmøderne, når der er emner på dagsordenen, som nødvendiggør dette.
 • bestyrelsesrepræsentanter deltager i møderne, hvis der er emner på dagsordenen, som nødvendiggør dette.
 • støtte de lokale afdelinger i at indgå konkrete projektpartnerskaber.
 • forretningsførerne deltager i møderne, hvis der er emner på dagsordenen, som nødvendiggør dette.
 • støtte op om arbejdet for at gennemføre den fælles vision.

De9 samarbejdet er ikke længere en del af den boligsociale helhedsplan, da Gurrelund/Bjerrelund ikke er er del af helhedsplanen. Men det er stadig det boligsociale sekretariat, der faciliterer helhedsplanen.

De9 mødes fire gange om året. Det er lederen af det boligsociale sekretariat, der indkalder.

Den oprindelige partnerskabsaftale

FAKTA

De 9-partnerskabet mødes fire om året.

Det Boligsociale Sekretariat koordinerer samarbejdet mellem de 9 boligafdelinger, der er en del af partnerskabsaftalen.

KONTAKT

Det Boligsociale Sekretariat
Kisumparken 2
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 6035 4662 (Bo Mouritzen, sekretariatsleder)