Beboerbladet Esplanaden

Beboerbladet Esplanaden udkom første gang i 1997 og eksisterede indtil 2014. Bladet blev de sidste år drevet af frivillige i samarbejde med Netværkskontoret.

Se gl. numre af beboerbladet Esplanaden:

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

De ældste udgaver af Esplanaden kan ikke downloades via hjemmesiden, men kan rekvireres i en elektronisk udgave ved at kontakte Det boligsociale Sekretariat på  boligsocialbrondby@bo-vest.dk Husk at meddele udgavenummer og årstal.

 

 

FAKTA:

Beboerbladet Esplanaden var finansieret af Brøndby Strands almene boligselskaber, der indgår i De 9-partnerskabet.