Hvad er HP4? Renovering af højhuse og lavhuse

Helhedsplanen HP4: Renovering og nedrivning

  • De syv højhuse skal gennem-renoveres (2024-2029 forventet )
  • Lavhusene skal renoveres (2025-2032 forventet )
  • De grønne arealer i området skal udvikles og fornyes (2027-2030 forventet )

Tidsplanen er generelt angivende, og der tages forbehold for justeringer og ændringer.

Tilsammen betegnes alle disse indsatser HP4. HP står for helhedsplan og fire-tallet angiver, at det er den fjerde store renovering, der nu skal i gang i Brøndby Strand Parkerne. HP4 er et projekt til ca. 4 mia. kroner.

Læs mere om nedrivningen her
Læs mere om renoveringen her

Hvem er med i HP4?
Helhedsplanen for Brøndby Strand Parkerne er et partnerskab mellem:

  • BAB: Rheumpark
  • PAB: afd. 8
  • Tranemosegård: afd. T13
  • Brøndby Boligselskab: afd. 605, 606, 607 og 608
  • Brøndby Kommune
  • Landsbyggefonden

Flere oplysninger
Hvis du vil vide mere om HP4 kan du evt. henvende dig hos din afdelingsformand eller hos HP4 kommunikationsansvarlig Sarah Ehrenreich på tlf. 21 89  98 91 eller  sze@fa09.dk