Renovering HP4 højhuse, lavhuse og udendørs

De syv vestligste højhuse og de omkringliggende lavhuse, der tilsammen udgør Brøndby Strand Parkerne, står overfor en omfattende renovering. I renoveringsplanerne indgår også en række af de grønne ude- og fællesarealer, der omkranser bygningerne.

Renoveringsprojektet er en del af den fysiske helhedsplan HP4, der også inkluderer nedrivningen af de fem østlige højhuse i Albjergparken og Tranumparken. Læs mere om nedrivningen her

I alt forventes det, at den fysiske del af renoveringen vil strække sig over perioden 2024 til 2030. Det er dog vigtigt at understrege, at tidsplanen for renovering af lavhusene kun er forventet, og endnu ikke fastlagt.
Se en mere detaljeret tidsplan for renoveringen af højhusene her

Renovering af højhuse:
De syv højhuse der skal renoveres i tidsperioden 2024-2030:
Hallingparken 7 + 1 + 2 der er ejet af Brøndby Boligselskab
Ulsøparken 1 der er ejet af Brøndby Boligselskab
Ulsøparken 2 + 6 der er ejet af Tranemosegård
Tranumparken 7 der er ejet af Tranemosegård

Planlægning, projektering m.m. startede allerede i 2020.

Renoveringen omfatter bl.a. muligheder for:
Vigtigt: Der er forskel på, hvad og hvor meget der skal renoveres i lejlighederne. Det er afhængigt af lejlighedstype og graden af behov. Det er de enkelte afdelinger, der har været med til at vælge, hvad der skal renoveres hos dem. Der kan derfor også være forskel på, hvad der skal renoveres i lejlighederne internt i de enkelte afdelinger.

I lejlighederne:
Nye køkkener i nogle lejligheder
Renovering af parketgulve i nogle lejligheder
Nye badeværelser og gulve i nogle lejligheder
Udskiftning af varmeinstallation og brugsvandsinstallation
Ventilation med genvinding
Nye elektriske installationer

På bygningerne:
Udskiftning af tagdækning
Udskiftning af lette facadeelementer
Renovering af altaner og nye vinduespartier
Totalrenovering herunder isolering af de tunge facader

Omkring bygningerne:
Etablering af op til 30 tilgængelighedsboliger
Retablering af nære friarealer omkring højhusene
Etablering af dobbelthøje rum – lobby – mellem kælderniveau og stueniveau

Renovering af lavhuse:
Den fysiske renoveringen af lavhusene igangsættes, når renoveringen af højhusene er færdig. Inden da skal renoveringen planlægges, projekteres og behandles administrativt.  Denne proces inkluderer bl.a. skema A, B og C, at søge midler og tilladelse i Landsbyggefonden, kommunale tilladelser og lokalplaner m.m.

Det er endnu ikke besluttet, hvad der skal renoveres i lavhusene eller hvilke rækkefølge, de skal renoveres.

Renovering af udearealer:
Renoveringen og forskønnelsen af udearealerne i og omkring Parkerne er også en del af HP4. Forskønnelsen og bedre udnyttelse af udearealerne er en stor del af sammenspillet med Brøndby Kommunes store udviklingsplan Fremtidens Brøndby Strand. Det er endnu ikke besluttet, hvad er skal renoveres eller hvordan.

Overordnet forventet tidsplan for hele HP4:
2021-2023: Nedrivning af højhuse
2024-2029: Renovering af højhuse
2027-2032: Renovering af lavhuse – forventet tidsplan, men ikke fastlagt

OBS: Tidsplanen er generelt angivende, og der tages forbehold for uforudsete justeringer og ændringer