Renovering HP4 højhuse, lavhuse og udendørs

Syv af højhusene og de omkringliggende lavhuse, der tilsammen udgør Brøndby Strand Parkerne, står overfor en omfattende renovering.
I renoveringsplanerne indgår også en række af de grønne ude- og fællesarealer, der omkranser bygningerne.
Renoveringsprojektet er en del af den fysiske helhedsplan HP4, der skal gøre Brøndby Strand et endnu mere attraktivt sted at bo. I alt forventes det, at den fysiske del af renoveringen vil strække sig over perioden 2024 til 2028. Det er dog vigtigt at understrege, at tidplanen for renovering af lavhusene kun er forventet, men endnu ikke fastlagt.
Se en mere detaljeret tidsplan for renoveringen af højhusene her

Højhuse:
De syv højhuse der skal renoveres i tidsperioden 2024-2029:
Hallingparken 7 + 1 + 2 der er ejet af Brøndby Boligselskab
Ulsøparken 1 der er ejet af Brøndby Boligselskab
Ulsøparken 2 + 6 der er ejet af Tranemosegård (læs mere her)
Tranumparken 7 der er ejet af Tranemosegård

De fælles udearealer:
Det forventes, at renoveringen af lavhuse kan starte omkring 2027, men det er ikke fastlagt endnu.

Lavhuse:
Lavhusene i hele Brøndby Strand Parkerne skal også renoveres. Det arbejde starter, når de syv højhuse samt udearealerne er renoveret. Det forventes, at renoveringen af lavhuse kan starte omkring 2027, men det er ikke fastlagt endnu.
Lavhusene der skal renoveres er:
Dyringsparken + Hallingparken + Ulsøparken der er ejet af Brøndby Boligselskab
Ulsøparken + Kisumparken der er ejet af Tranemosegård (læs mere her)
Tranumparken + Albejrgparken der er ejet af PAB
Albjergparken + Tybjergparken, der er ejet af BAB

Renoveringen inkluderer mulighed for.:
I lejlighederne:
– Nye køkkener
– Nye parketgulve
– Nye badeværelsesgulve
– Udskiftning af varmerør, radiatorer, vandrør og afløbsrør
– Ventilation med varmegenvinding
– Nye elektriske installationer
– Tilgængelighedsboliger i udvalgte lejligheder

På bygningerne:
– Reparation af taget
– Helt ny facade og vinduer

Omkring bygningerne:
– De nære friarealer omkring højhusene
– Ny dobbelthøje indgangspartier, lobbyer, med adgang ned til kælderen

Renovering + nedrivning = HP4
Renoveringen er en del af den store helhedsplan for udviklingen af området også kaldet HP4.
HP4 dækker også nedrivning af de fem østlige højhuse Albjergparken og Tranumparken.
Læs mere om nedrivningen her

Overordnet tidsplan for hele HP4:
2021-2023: Nedrivning af højhuse
2024-2029: Renovering af højhuse
2027-2030: Renovering af udearealer – forventet tidsplan, men ikke fastlagt
2027-2030: Renovering af lavhuse – forventet tidsplan, men ikke fastlagt
Tidsplanen er generelt angivende, og der tages forbehold for uforudsete justeringer og ændringer

 

Læs alle nyheder her
Nyheder om nedriving