Samarbejdet med Turning Tables

Film, foto, funk og fællesskaber
I Brøndby Strand Projektet har vi siden begyndelsen af 2018 samarbejdet med Turning Tables Danmark (TT).
Konceptet er meget ligetil og resultaterne meget håndgribelige. Et forløb med TT har hidtil foregået ved, at de over en periode på 2-3 uger placerer deres skibscontainer, der er indrettet med et lydstudie, et centralt sted i Brøndby Strand. Med containeren som base inviteres lokale børn og unge ind til at lave musik, film- og fotokunst – under kyndig vejledning af TT’s instruktører.

Som afslutning på de to hidtidige forløb med TT, har der været afholdt store events, hvor familie, venner og områdets øvrige beboere kom for at at se resultaterne af de unges kreative arbejde. Det første forløb i 2018 var foruden Turning Tables og Brøndby Strand Projektet lavet i samarbejde med Copenhagen Photo Festival. Det er Brøndby Boligselskabs afdelinger i Brøndby Strand, der lægger rammer til Turning Tables containere. Efter de første forløb i Brøndby Strand lægger folkene fra Turning Tables ikke skjul på deres begejstring over at arbejde med områdets børn og unge:

”Mest af alt blev vi bare blæst bagover af, hvor indsigtsfulde, modige og dygtige de unge er derude. De har så meget på hjerte og er så sindsygt dygtige til at udtrykke det. Deres tekster og billeder handler om tilhørsforhold, glæder, sorger, leg, frygt, sammenhold, hverdag og drømme.”

Foruden Brøndby Strand har Turning Tables samarbejder med almene områder i Tingbjerg, Ålborg, Sønderborg, Høje Gladsaxe og Roskilde.

Taknemmelige forældre, modige børn og lidt MGP
Det er ikke kun i Turning Tables-lejren, at man har svært med at få armene ned over projektet. Nedenfor er det en mor til flere deltagende børn, der sætter ord på, hvad det har betydet for familien:
”1000 tak for jeres tilstedeværelse og engagement. Vi er flere forældre, som har svært ved at få armene ned efter jeres arrangement her i Brøndby Strand. Vores børn er forandret for altid. De er vokset, blevet modigere og klogere på dem selv.”
-Nazan Aytekin

Nazans’ søn Kyians samarbejde omkring musik med Turning Tables var så frugtbart, at det endte med at Kyian og hans sang “Stilen er ekstra” blev  udtaget til at deltage ved MGP i 2019. Her kan du se Kiyan blive overrasket af værten for MGP foran familie og venner.

5 år mere er sikret
De to forløb med Turning Tables har vist, at de har et koncept, der passer godt på et område som Brøndby Strand. Derfor vækker det også stor glæde, at TT ikke har været i Brøndby Strand for sidste gang. Tværtimod.  Som følge af, at Turning Tables i sommeren 2019 fik en stor bevilling fra Bikubenfonden på 10 millioner kroner til deres projekt “Stemmer fra blokken” bliver de kreative værksteds-containere bliver en mere permanent del af Brøndby Strand.

Der ligger endnu meget planlægning af, hvordan dette nye og mere langvarige samarbejde skal udfolde sig, men sikkert er det, at det bliver en meget stor opgradering af tilbud for børn og unge i Brøndby Strand på det kreative område. Selv siger TT efter at have fået bevillingen:
“Konkret betyder det, at vi nu skal udvikle faste ungedrevne kulturlaboratorier i udsatte boligområder. Først i Brøndby Strand og Roskilde og herefter i resten af landet. Vi skal lave kunst og kultur med hundredvis af fantastiske unge og bygge bro mellem dem og resten af Danmark (…) De unge i vores almene boligområder udgør en af de største og mest oversete ressourcer i Danmark, og vi bliver nu de heldige, der får lov til at være med til at udfolde potentialet.”  Læs mere om Turning Tables bevilling fra Bikubenfonden her.


En positiv modfortælling
Turning Tables hjemmeside kan man læse mere om deres bagvedliggende mission, vision og formål med at arbejde med kreative værksteder i almene boligområder. I deres forløb i Brøndby Strand har de arbejdet for at skabe et mere nuanceret billede af livet i de almene boligområder og udgøre et konstruktivt modspil til stigmatiseringen i offentligheden. Turning Tables har erfaret, at de unge fra boligområderne er dybt reflekterede omkring den stigmatisering, som hersker i disse år. Ligeledes at de unge har en dyb kærlighed og stolthed til de boligområder, som de er vokset op i. Derfor mener Turning Tables også, at de unges stemmer kan bidrage til en positiv modfortælling, der både styrker dem på individuelt plan og rummer et kæmpe potentiale på kollektivt plan

Turning Tables har eksisteret siden 2016 og arbejder for at:

“(…) styrke alle unges livssituation i Danmark. Unge, der har brug for nye inputs og nye veje mod et bedre liv. Vi arbejder ud fra en konkret målsætning om at styrke færdigheder, fællesskaber og selvværd:

  • Vi udvikler de unges færdigheder indenfor musik, film og foto, og herigennem deres evner til at kommunikere, samarbejde, fordybe sig og gennemføre processer.
  • Vi skaber inklusion og nye fællesskaber. Både fagligt indenfor det kreative felt og socialt mellem forskellige grupper af unge.
  • Vi styrker de unges selvværd, giver dem oplevelsen af at kunne bidrage, oplevelsen af at de kan lære, styrket motivation og målrettethed.
  • Vores arbejdsmetode er fagligt funderet inden for rammen af psykosocialt arbejde med resiliens som omdrejningspunkt. En tilgang, som vi har udviklet med afsæt i Red Barnet guidelines for resiliens-styrkende arbejde med børn og unge.

Se og hør de unge
Turning Tables Facebook-side kan du se alle de flotte musikvideoer og sange, de er blevet produceret rundt omkring i Danmark.

Tilbage i 2020
Som nævnt er der stadig meget planlægning forude, inden Turning Tables vender tilbage til Brøndby Strand. Når der er er ny information, melder vi ud her på hjemmesiden og på Facebook. Hvis du har spørgsmål til samarbejdet med Turning Tables, kan du skrive eller ringe til boligsocial aktivitetsmedarbejder i Brøndby Strand Projektet Nadja Munck von Platen på: 6035 4692 eller nmp@bo-vest.dk.