Opsøgende arbejde

Hvad er opsøgende arbejde?
I Brøndby Strand Projektet arbejder vi for at sikre et trygt boligområde. At være tryg i sit eget hjem og boligområde er alfa og omega for, at vi som mennesker kan trives. Et boligområde som Brøndby Strand Parkerne med omkring 7.500 beboere på et relativt lille område er dog uundgåeligt præget af, at vi er mange forskellige mennesker – nogle for hvem forskellige sociale udfordringer præger deres liv og evne til at indgå i det fællesskab, et alment boligområde er.

Som beboer kan man derfor nogle gange opleve, at der kan opstå en række bekymringer og problematikker i forhold til sig selv, sin familie eller sine naboer. Derfor har vi i Brøndby Strand Projektet medarbejdere, som står klar til at rykke ud og reagere på en bekymring. Disse bekymrings-henvendelser eller klager kan bl.a. handle om:

 •  Støj
 • rod og affald på fællesarealer
 • lugtgener
 • misligholdelse af lejemål
 • utryghedsskabende ophold
 • nabostridigheder
 • overtrædelse af husorden
 • børn som gentagende er hjemme i skoletiden
 • ældre naboer som ikke er set i en periode
 • børn som opholder sig sent ude om aftenen
 • psykisk syge

Har du en bekymring?
Hvis du har en bekymring eller en udfordring, der omhandler dig selv, din familie eller andre beboere i området, kan du enten tage fat i dit ejendomskontor, som vil sætte dig i kontakt med de relevante instanser. Du kan også rette henvendelse til Brøndby Strand Projektets opsøgende medarbejder Maher El-Khatib på mail: mkh@bo-vest.dk eller tlf. 60354675.

Vi dømmer ikke
Når vores medarbejdere går ud og banker på en dør efter en bekymringshenvendelse, er det altid med en ikke-dømmende tilgang. Og det er vigtigt at sige, at medarbejdere ikke kommer ud som en myndighed, der kan f.eks. kan sætte beboeren ud pga. klagen eller bekymringen. Vi søger altid at få en dialog med beboeren og spørger ind til, hvordan vi kan hjælpe med løse eventuelle problematikker. Det er vigtigt, at kontakten med beboerne opnås så tidligt som muligt, så indsats kan forebygge, at en problematik ikke vokser sig for stort og får uoverskuelige konsekvenser for de involverede beboere.

Samarbejde er essentielt
I mange tilfælde kan én henvendelse og samtale til en beboer være nok for at gøre opmærksom på den pågældende problematik og få afklaret eventuelle misforståelser. I de situationer, hvor beboeren eller familien som helhed viser sig at have mere komplicerede udfordringer, vil vores opsøgende medarbejdere hjælpe med at få skabt kontakt til de rette instanser og myndigheder, som kan give den rette hjælp. Derfor har de boligsociale opsøgende medarbejdere jævnligt kontakt med en lang række af samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være:

 • Ejendomskontorer
 • boligadministrationer og -organisationer
 • politi
 • psykiatri
 • Multihuset og Gadeteamet

Vandringer
Brøndby Strand er et stort område. Derfor kan de opsøgende medarbejdere heller ikke være til stede over alt. De tager dog jævnligt vandringer i området med særligt fokus på de steder, som kan opleves som utrygge. Det kan f.eks. være i P-kældere og på bagtrapper – steder der generelt kan opleves som lidt “døde”.

Hvordan ser det ud med tryghed og kriminalitet?

Ifølge den seneste tryghedsmåling, som VIVE har lavet, er den generelle oplevelse, at der er blevet lidt mere trygt i Brøndby Strand området. I rapporten står der bl.a.:
“I 2018 gav 68 % af de adspurgte udtryk for at de ”Grundlæggende er tryg i boligområdet” i 2021 var det 70 %. Til gengæld er der lidt færre der er trygge omkring egen bolig. Det var 76 % i 2018 og 72 % i 2020. Det handler dog primært om at flere svarer hverken eller. Begge niveauer er under, det der kendetegner områder med boligsociale helhedsplaner som helhed, samt almene boligområder og befolkningen generelt. Det er især ”på gaden” og ”omkring stationer og ved stoppesteder” der er en høj grad af oplevet utryghed. I det hele taget opleves der en stigende utryghed, når der spørges konkret til hvor der opleves utryghed, undtagen i egen opgang.”