Den boligsociale helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan ‘Brøndby Strand Projektet ‘ (2021-2025) har særligt fokus på:

 • Uddannelse og livschancer
 • Beskæftigelse
 • Sammenhængskraft og medborgerskab

Læs hele helhedsplanen: Den Strategisk samarbejdsaftale og delaftaler.

Helhedsplanen er et samarbejdsprojekt
Brøndby Strand Projektet er et samarbejdsprojekt mellem ni boligafdelinger i Brøndby Strand og Brøndby Kommune. De otte boligafdelinger er:

 • Brøndby Boligselskab: BB 605, BB 606, BB 607, BB 608
 • Tranemosegård: afd. 13
 • Postfunktionærernes Andels-Boligforening: afd. 8
 • Lejerbo: Lunden
 • Brøndby Almennyttige Boligselskab: Rheumpark

Det Boligsociale Sekretariat
Det er Det Boligsociale Sekretariat, der koordinerer aktiviteterne under den boligsociale helhedsplan.

Sekretariatet støtter op om  aktiviteter, foreninger og projekter, der allerede er i gang, men også om beboere eller beboergrupper, der ønsker at starte noget nyt.

Kontakt
Det Boligsociale Sekretariat
Kisumparken 2
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 6035 4662 (Sekretariatsleder Bo Mouritzen)

Indsatserne i Brøndby Strand Projektet tæller blandt andet

 • Den Musikalske Legestue for forældre og børn fra 0-6 år
 • Sammen i Naturen, som har fokus på udeliv for fædre, børn og familier
 • Værkstedet – hvor unge kan bruge deres fritid med at give nyt liv til genbrugsfund. Indsatsen tæller bl.a. valgfaget “Fra Skrald Til Dollar$”, som udbydes til elever på Brøndby Strand Skole.
 • Kreative tilbud: Kunstprojektet “Den Tredje Dimension” i samarbejde med Statens Kunstfond og 3D-kunstner, Morten Modin. Samarbejdet med Turning Tables, der laver musik, film og foto med børn og unge i deres Kulturlaboratorium.
 • Mini-sprogskole: tilbyder anonym danskundervisning i trygge rammer for beboere, som bl.a. ikke kan deltage i andre sprogtilbud – fx pga. processuelt ophold, manglende børnepasning eller andet.
 • Uddannelse: Basis-pakken tilbydes til beboere, der gerne vil blive klar til at kunne tage 9. klasse. Herefter kan man tage en 9. klasse (AVU). Begge forløb foregår i aktivitetshuset Klydebo og man får SU under uddannelsen.
 • Opsøgende arbejde: ved fx utryghedsskabende adfærd, naboklager, udfordringer med psykisk udsatte beboere går de boligsociale medarbejdere i dialog med beboere og samarbejder med boligselskaberne, kommune og politi om at finde holdbare løsninger.
 • Halllinghuset: en fremskudt enhed af Jobcenteret, hvor der arbejdes tæt sammen med boligsociale medarbejdere om beboere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet
 • Uddannelse- og jobvejledning: bl.a. hjælp til konvertering af uddannelsesbeviser fra udlandet, vejledning om karriere, job og uddannelse
 • Fællesspisninger: skiftende hold af frivillige beboere står for at lave mad for op til 100 beboere. den boligsociale koordinering er med til at sikre, at styrke fællesskaber på tværs af sociale og kulturelle skel.

FAKTA:

Den boligsociale helhedsplan er finansieret af midler fra de otte boligafdelinger, Brøndby Kommune og Landsbyggefonden.

Der har været arbejdet med en boligsocial indsats i Brøndby Strand siden april 1995, hvor otte boligafdelinger fik støtte fra den daværende regerings Byudvalg.