Status på renoveringen af de syv højhuse

Hele den administrative proces for renoveringen følger tidsplanen
På nuværende tidspunkt arbejder vi på udbuddet af rådgiveropgaven for den store renovering, og omkring årsskiftet forventes det, at der er skrevet kontrakt med de tekniske rådgiverteams (arkitekt- og ingeniørfirmaer), der skal stå for renoveringen af højhusene.

To rådgiverteams
Boligorganisationerne Tranemosegaard og Brøndby Boligselskab har besluttet, at renoveringen af højhusene skal deles op i to med hver deres rådgiverteam. . Det betyder, at renoveringen af de syv højhuse bliver delt op. Så renoveringen af BB’s højhuse i Hallingparken og Ulsøparken bliver gennemført med et rådgiverteam, og T13’s højhuse i Tranumparken og Ulsøparken med et andet. Det har boligorganisationerne besluttet for at sikre bedst mulige gennemførelse af renoveringerne i de to afdelinger.

Det betyder også, at renoveringerne ikke nødvendigvis bliver fuldkommen ens. Dog skal begge renoveringer ligge indenfor de rammer, der er opsat i lokalplanen og i designmanualen Grønby Strand, der blev lavet i 2014.
De to rådgiverteams skal samarbejde om bl.a. facaderenoveringerne, så bygningerne stadig har en vis sammenhæng (både med hinanden og resten af Brøndby Strand Parkerne). Der skal også samarbejdes om tidsplaner, infrastruktur i området og praktisk planlægning, så det kommer til at være til mindst mulig gene for områdets beboere.

Rækkefølgen af hvilke højhuse, der skal renoveres først er endnu ikke besluttet.

De næste skridt:
2022: Når de rette tekniske rådgivere er fundet ved årsskiftet skal det endelige renoveringsprojekt beskrives og besluttes. Rådgiverfirmaerne skal skitsere de forskellige muligheder, hvad der præcist skal renoveres, og hvordan skal det gøres.
I efteråret inviteres beboerne til afdelingsmøde i deres respektive afdelinger, hvor de skal stemme om godkendelsen af det endelige renoveringsprojekt.

2023: Når byggetilladelsen og det endelige renoveringsprojekt er klar, skal det sendes i udbud, så forskellige entreprenørfirmaer kan byde ind.
Efter gennemgang af entreprenørfirmaernes tilbud skal det besluttes, hvem der får lov at stå for de fysiske renoveringer indvendigt og udvendigt på højhusene.
I efteråret 2023 og til foråret 2024 skal der laves skema B, og alt det andet administrative skal på plads.

2024: Vi forventer, at det egentlige renoveringsarbejde kan starte i løbet af 1. halvdel af 2024. Renoveringen af de syv højhuse er på nuværende tidspunkt estimeret til at vare indtil start 2029.

Huslejen
Selvom Landsbyggefonden giver økonomisk støtte til renoveringen, kommer forbedringerne til at betyde en mindre huslejestigning for beboerne i de højhuse, der skal renoveres.
Beboerne har i efteråret fået brev fra deres boligorganisationer, hvori det står beregnet, hvor meget deres husleje vil stige.

Renoveringen af højhusene omfatter bl.a. muligheder indenfor:
Vigtigt: Der er forskel på, hvad og hvor meget der skal renoveres i lejlighederne. Det er afhængigt af lejlighedstype og graden af behov. Det er de enkelte afdelinger, der har været med til at vælge, hvad der skal renoveres hos dem. Der kan derfor også være forskel på, hvad der skal renoveres i lejlighederne internt i de enkelte afdelinger.

I lejlighederne:
Nye køkkener i nogle lejligheder
Renovering af parketgulve i nogle lejligheder
Nye badeværelser og gulve i nogle lejligheder
Udskiftning af varmeinstallation og brugsvandsinstallation
Ventilation med genvinding
Nye elektriske installationer

På bygningerne:
Udskiftning af tagdækning
Udskiftning af lette facadeelementer
Renovering af altaner og nye vinduespartier
Totalrenovering herunder isolering af de tunge facader

Omkring bygningerne:
Etablering af op til 30 tilgængelighedsboliger
Retablering af nære friarealer omkring højhusene
Etablering af dobbelthøje rum – lobby – mellem kælderniveau og stueniveau