Arkitekternes byggeprogram snart klar til godkendelse i T13

ERIK arkitekter har udarbejdet byggeprogrammet / dispositionsforslaget for renoveringen af Tranemosegårds tre højhuse. Materialet bliver fremlagt for afdelingens byggeudvalg i udgangen af oktober måned. Hvis byggeprogrammet / dispositionsforslaget bliver godkendt, kan ERIK arkitekterne arbejde videre med projektforslaget og myndighedsprojektet.

Der er også ansat byggeledelse, der skal sikre den daglige fremdrift af renoveringen. Her har man valgt at ansætte firmaet Friis Andersen, og der er planlagt et første møde mellem ERIK arkitekter og den kommende byggeledelse.

Nu følger en række planlægnings- og koordineringsarbejde, og det forventes, at den egentlige renovering kan gå i gang i midten af februar 2024.

Tidsplan renovering i T13
OBS: tidsplanen er fra oktober 2022, og der tages forbehold for ændringer

Det er endnu ikke helt sikkert, om og evt. hvor længe renoveringen af de tre højhuse vil lappe ind over hinanden. Der arbejdes som udgangspunkt med et mindre overlap højhusene imellem, men det skal afstemmes med omfanget af genhusning, så man er sikker på, at der er ledige boliger eller pavilloner.

I hvilken grad beboerne i højhusene skal genhuses renoveringen  bliver undersøgt og afklaret med Landsbyggefonden.