BB har valgt byggeledelse til højhusene

Brøndby Boligselskab har indgået aftale med Cubic Group om byggeledelse på renoveringen af de 4 højhuse.

Brøndby Boligselskab ønsker, at opgaverne i forbindelse med renoveringen udbydes som fag- og storentrepriser i stedet for en hovedentreprise. Derfor indeholder rådgiveraftalen med Sweco ikke byggeledelse. Byggeledelse dækker bl.a. over styring af arbejdet på byggepladsen og opsyn med arbejdsmiljø. Det er opgaver, Cubic Group kommer til at stå for.

Med aftalen om byggeledelse trækker BB på en rammeaftale i Lejerbo. En rammeaftale kan dække en række projekter inden for en organisation, så det kun er selve rammeaftalen – ikke de enkelte projekter – der skal i udbud. Derved sparer man både tid og penge.
Siden foråret har Sweco, der er totalrådgiver på renoveringen, arbejdet med projektforslag for renovering af højhusene. Det er sket i et tæt samspil med beboerdemokraterne i BB’s byggeudvalg.

Byggeudvalget har bl.a. truffet beslutning om en række besparelser i projektet. Budgettet for renoveringen af de 4 højhuse blev lagt i 2019, og forudsætningerne har ændret sig en del siden da pga. det ustabile verdensmarked.

Beboerne i de 3 afdelinger bliver præsenteret for projektforslaget i starten af 2023.

Tidsplan renovering i BB
OBS: tidsplanen er fra oktober 2022, og der tages forbehold for ændringer