Brøndby Strand går forrest for at øge trygheden

Danmarks første strategiske partnerskabsaftale mellem boligorganisationer, kommune og politi er underskrevet

Over to dage i begyndelsen af december sidste år lykkedes det at få underskrevet en strategisk partnerskabsaftale mellem Københavns Vestegns Politi, Brøndby Kommune og 5 boligorganisationer i Brøndby Strand.

Deling af information om dømte beboere
Aftalen tager udgangspunkt i i Almenboliglovens § 63 d fra 2014 og skal sikre større viden om mulighederne for videregivelse af oplysninger om beboere, der er dømt for at have begået kriminalitet inden for den dømtes eget boligområde. Med den større viden følger også et endnu tættere samarbejde mellem politi og boligorganisationer. Videregivelsen af oplysninger om beboernes domme for kriminalitet vil øge boligorganisationernes muligheder for skride ind over for beboere, som chikanerer og skaber utryghed for de øvrige beboere – evt. ved at opsige den dømte og dennes families lejekontrakt og sikre, at de ikke flytter ind i området igen.

 Hvad har konkret ændret sig?
Med den strategiske samarbejdsaftale opnås et tættere samarbejde og en løbende dialog mellem politiet, kommunen og boligorganisationerne for at sikre, at videregivelsen af oplysninger om pådømt kriminalitet bliver anvendt, som led i den tryghedsskabende indsats.
Med aftalen sættes der desuden streg under, at politiets videregivelse af oplysninger efter almenboliglovens § 63 d kan ske både på politiets initiativ og på boligorganisationernes initiativ. Det bliver således lettere for boligorganisationerne at opnå viden om, hvornår en straffesag mod en beboer er afgjort og dermed også lettere at kunne tage stilling til, hvilken konsekvens det eventuelt skal have for beboeren. Man er således gået fra en mere siloopdelt arbejdsgang til et tættere samarbejde på tværs.

Håb om en præventiv effekt
Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør for BO-VEST, der administrerer boligerne i Tranemosegård og dermed vil stå med de konkrete sager, har en forventning om, at man også vil se en præventiv effekt af den strategiske samarbejdsaftale:
””Det er jo ikke fordi, vi synes det er sjovt at bede folk om at flytte. Omvendt så har vi også nogle muligheder for, i dialog med dem der bor her, og som ikke helt holder sig inden for rammerne, at vi kan sige til dem: ”du kan rent faktisk risikere, at hvis du bliver dømt for kriminalitet, så har det betydning for dig men også for din familie”. Det tænker vi, at også folk, som bevæger sig lidt på kanten, godt kan forstå og vil rette ind efter.””

 En tilfreds borgmester
Også fra kommunal side er man begejstret for, at den strategiske samarbejdsaftale er blevet en realitet. Borgmester Kent Magelund glæder sig over at have fået et samarbejdsredskab, der kan øge trygheden i Brøndby Strand.
”Det er en indsats, der er med til at holde Brøndby Strand af ghetto-listen. Vi får et tryggere område, og samtidig kan man se hvor godt et samarbejde, man kan have, når flere parter arbejder sammen om boligområdet. Så det, synes jeg, er en rigtig god idé.”

 Vestegnens politidirektør ser frem til samarbejdet
Københavns Vestegns politidirektør, Kim Christiansen, lægger vægt på, at der foruden det konkrete politiarbejde, der foregår i området, nu er skabt basis for et meget tæt organisatorisk samarbejde med boligorganisationerne:
”Der er ingen tvivl om, at jo tættere vi kommer på borgerne, jo bedre er det. Så det her samarbejde med boligorganisationerne er jo nok det nærmeste, vi kommer direkte til borgerne som en organisation. Og det har jeg store forventninger til” (…) ”Derudover vil vi jo, som vi i et vist omfang allerede gør i dag, kunne bibringe oplysninger til boligorganisationerne, som de kan bruge i deres overvejelser om hvad, der skal ske med lejere, der begår strafbare forhold.”

 Formand håber samarbejdet kan udvides
Organisationsformand i Brøndby Boligselskab, Michael Buch-Barnes, hylder den nye aftale og samarbejder med politi og kommune. Han håber sågar, at fremtiden bringer en udvidet partnerskabsaftale, som inkluderer de resterende boligorganisationer i Brøndby:

”jeg synes, det er glimrende. Ikke mindst at vi får ensartet vores tryghedsindsats på tværs af hele Brøndby Strand, så vi undgår at gå i hver sin retning, når det kommer til håndteringen af beboere, der dømmes for kriminalitet begået i området. Vi vil jo gerne væk fra, at vi bare rykker et problem rundt fra en boligorganisation til en anden. Nu skal vi så bare have de sidste boligorganisationer med i hele Brøndby, så vi sammen står endnu stærkere i fremtiden”.

 Parter i aftalen

  • Københavns Vestegns Politi repræsenteret ved politidirektør Kim Christiansen
  • Brøndby Kommune repræsenteret ved borgmester Kent Magelund
  • Brøndby Boligselskab repræsenteret ved formand Michael Buch-Barnes
  • Brøndby almennyttige Boligselskab repræsenteret ved formand Ole Larsen
  • Lejerbo Brøndby repræsenteret ved formand Brian Børgesen
  • Boligselskabet Tranemosegård repræsenteret ved næstformand Allan Nielsen
  • Postfunktionærernes Andels-Boligforening repræsenteret ved næstformand Kai Dinesen

 (Foto er venligst udlånt af Kingo Karlsen)