ERIK skal renovere Tranemosegårds tre højhuse

Tekst af ERIK og HP4 Kommunikation

Brøndby Strands højhuse har altid været et genkendeligt ’landmærke’ og budt velkommen til København.
Den udsigt vil de kommende år til at ændre sig radikalt, både fordi fem af højhusene er ved at blive nedrevet, mens de resterende 7 skal have nye altaner og facadebeklædning.

ERIK har netop indgået aftale med Tranemosegård, afdeling T13 om at være rådgivere på den omfattende renovering af de tre højhuse i Tranumparken 7 og Ulsøparken 2 + 6.
Rådgivernes arbejde skal lægge sig op ad den helhedsplan, der udover renovering af højhusene indeholder en omfattende renovering og opgradering af hele området. Helhedsplanen indeholder ambitioner om, hvordan landskabet og kantzonen bliver et aktiv for beboerne, hvor der anlægges tilgængelighedsboliger, imødekommende dobbelthøje foyerområder og et stræde, som binder hele bebyggelsen sammen på tværs.

Fokus på beboerne
Hos Tranemosegård glæder de sig til det kommende samarbejde.
”Vi er rigtig glade for, at der nu er underskrevet kontrakt med ERIK, og nu er næste skridt taget i retningen mod den store renovering. Vi ved godt, at så omfattende en renovering kommer til at påvirke beboernes hverdag, men vi vil som boligorganisation gøre alt, vi kan for at mindske generne så meget som muligt. Vi føler os i trygge hænder ift., at rådgiverne fra ERIK vil bruge deres mange års erfaring til renoveringen bliver koordineret og gennemført i respekt for, at det er vores beboeres hjem, vi renoverer,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer, der er administrerende direktør i BO-VEST, som administrerer Tranemosegård.
Bitten Skotte er afdelingsbestyrelsesformand i T13, og hun var med i det beslutningsudvalg, der endte med at udpege ERIK til rådgiverrollen.
”En af grundene til, at vi valgte ERIK, er, at de har så stort fokus på at inddrage beboerne i arbejdet.
Deres forståelse for, hvorfor det er så vigtigt at få input fra beboerne, var afgørende for os. Det giver så god mening at involvere beboerne, for det er jo dem, der bor her, de ved, hvordan det er at bo i husene, så det er vigtige erfaringer og ønsker at have med, når man renoverer deres hjem. Selvfølgelig vil der være mange forskellige holdninger og behov, og man kan naturligvis ikke ramme alles ønsker, men netop derfor er beboerinddragelse så vigtigt,” siger hun, og fortsætter:
”Jeg tror også, at det vil give mere rummelighed fra beboerne, at de er blevet inddraget, når renoveringen rigtigt går i gang og påvirker folks hverdag. Så vil der måske være mere forståelse for arbejdet og konsekvenserne.”

ERIK har sammensat et team af dygtige ingeniører, miljørådgivere og landskabsarkitekter, så vi tilsammen kan dække alle de forskellige udfordringer, som opgaven rummer. Teamet består af; OJ Ingeniører, Dansk Miljøanalyse og ThingBrandt landskab.

Både ERIK og OJ Ingeniører har viden fra mange års arbejde med højhusene på Bellahøj, som de vil bruge i renoveringen af Brøndby Strands højhuse.
SBS rådgivning og Domus arkitekter er fælles rådgivere for boligselskaberne, som skal sikre sammenhæng på tværs af renoveringen af de syv højhuse.
”Samarbejde er ERIKs livret, og vi ser frem til at udvikle området i tæt samarbejde beboerne, som også var med at vælge os som rådgivere,” siger de fra ERIK.