FN’s særlige udsending for unge mødtes med unge fra Brøndby Strand

”Man kan godt føle, at vi er i gang med vores eget lille projekt. Men hun fik os til at indse, at vi er med til noget, der er større end det.” -Ajno, Brøndby Strand Ungefælleskab.

FN’s udsending for unge gik tirsdag d. 4. december i dialog med unge frivillige fra Brøndby Strand Ungefællesskab og Tingbjerg Ungeråd. Begge grupper er til dagligt engagerede i at skabe bedre vilkår for unge i deres lokalområder. Mødet fandt sted i Tingbjerg Kulturhus, hvor FN-udsendingen havde afsat en time i et ellers stramt program.

Den 26-årige Jayathma Wickramanayake er særligt udpeget af FN’s generalsekretær Antonio Guterre. Hun har dermed en afgørende rolle i kampen for at nå generalsekretærens mål om at unge skal være en gennemgribende prioritet i FN’s arbejde. Den nuværende ungdomsgeneration på 1,8 mia. på verdensplan er den største nogensinde, og den vokser stødt.

Bryd med stereotyperne
Mødet i Tingbjerg blev faciliteret af Mellemfolkeligt Samvirke. Dialogen foregik i en rundkreds, hvor der både var plads til, at FN-udsendingen kunne fortælle om sin egen baggrund som ungdomsaktivist i Sri Lanka og ikke mindst at lade de unge komme til orde med oplevelser og udfordringer fra deres dagligdag som unge, der gerne vil gøre en forskel. De unge deltagere var blandt andet meget interesserede i at høre den særlige FN-udsendings syn på, hvordan man gør det ”cool” at engagere sig.

Jayathma Wickramanayake havde da også en lang række skarpe budskaber med til de fremmødte. Hun opmuntrede dem til at udfordre og nedbryde de stereotyper, som findes om unge. Hun hører igen og igen fortællingen om, at unge mænd er voldelige, og unge kvinder er forsagte og ofre. Men sådan er virkeligheden ikke ifølge FN-udsendingen. Desuden lå det Wickramanayake meget på sinde at bryde med fortællingen om, at unge bare er ”i træning til at blive ansvarlige voksne”. Tværtimod oplever hun, at unge langt oftere er aktive fredsskabere.

De unge skal inddrages og tages seriøst
Sådan står der sort på hvidt i FN’s Ungestrategi 2030. En strategi Wickramanayake selv har været med til at formulere. De unge skal høres, og de skal have medindflydelse.

Forud for besøget til Danmark udtalte FN-udsendingen sig således: ”Hver eneste dag bidrager unge mennesker til at finde innovative løsninger på globale udfordringer, men alt for ofte udelukkes de fra reel indflydelse pga. deres alder. Det betyder ikke kun, at vi går glip af gode ideer, der kan fremme bæredygtig udvikling, det medfører også, at mange unge føler sig marginaliserede og har mistillid til vores politiske institutioner. Hvis vi skal indfri Verdensmålene i 2030 er det derfor helt centralt, at vi bliver bedre til at arbejde med og for unge. Det ser jeg frem til at diskutere under mit besøg i Danmark, som er en stærk partner og frontløber på den globale ungedagsorden”(kilde, www.un.dk).

De unge følte sig set og hørt
Wickramanayake var meget passioneret omkring at opfordre de unge til at tage affære, være aktive og ikke mindst at samles med andre unge, når de vil kæmpe deres sag over for de politiske institutioner. På mødet fik de unge da også mulighed for at dele deres frustrationer og få gode råd til at opnå indflydelse og blive hørt. Og takket være FN-udsendingens afvæbnende personlighed og oprigtige interesse, gik der heller ikke lang tid før den værste generthed havde lagt sig og de unge tog turde tage ordet.

En af aftenens mødedeltagere var Ajno, som bor i Brøndby Strand. Udover sit frivillige engagement i Ungefællesskabet læser hun til dagligt til tandlæge. Hendes begejstring for at møde den højtstående FN-udsending var ikke til at tage fejl af.
”Det var spændende at høre om, hvordan hun selv var startet og hvor hun er nu, fordi jeg kunne relatere til hende. Hun har også selv siddet og været utilfreds med nogle ting og siddet foran computeren og brokket sig på de sociale medier. Men så mødtes hun med nogle venner for at prøve at gøre noget ved nogle af alle de ting, som de var utilfredse med. De lavede aktioner og deres netværk voksede. Hun gav også nogle gode eksempler på, hvad man kan gøre, hvis man bliver udsat for stereotyper og diskrimination. Hun gav også masser af forslag til, hvad vi kan gøre i kampen mod uretfærdighed, såsom at skrive breve til politikere, lave underskriftsindsamling, mødes med andre, tale sammen og blive klogere.”
Brøndby Strand-beboeren var også glad for at Wickramanayake formåede at relatere sine erfaringer og råd til det frivillige arbejde, som de unge laver til dagligt. ”Hun satte tingene i perspektiv. Man kan godt føle, at vi er i gang med vores eget lille projekt. Men hun fik os også til at se, at vi er med til noget, der er større end det. Hun fortalte også om FN’s plan for Ungestrategi, som jo netop omhandler det, som vi er i gang med. Det gav mig en styrket tro på vigtigheden af vores arbejde.”

 Væk med prædikatet ”ghettobørn”
Med på mødet var også Marta, som foruden at være frivillig i Ungefællesskabet går i 9. klasse på Brøndby Strand Skole. For hende var det tydeligt, at den fine gæst fra FN var oprigtigt interesseret i at høre de unges historier fra deres lokalområder.

”Hun var en indbydende person og meget interesseret i at lytte til os. For eksempel ville hun i slutningen af mødet hellere blive hos os end at tage til middag. ”Jeg blev meget glad for, at hun støtter op om det, vi laver. Hun havde også nogle gode nogle gode ideer til, hvordan vi spreder budskabet om, hvem vi er, og hvad vi laver. Vi prøver jo for eksempel at vise, at vi i Brøndby Strand ikke bare er ”ghettobørn”. Folk tror også, at bare fordi vi er børn, så er vi ikke seriøse. Hun gav os mod og sagde, at vi skal blive ved med at presse på for de ting, vi tror på og få folk og politikerne til at lytte.”

Fornyet håb og tro på fremtiden
Mødet med Wickramanayake vakte også stor beundring hos gymnasieleven og Brøndby Strand-beboeren Maha, der efter dialogen blev forstærket i troen på, at det frivillige arbejde nytter noget.
Det har nok været den bedste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Hun er virkelig sød og nede på jorden, selvom hun har den stilling, hun har. Man kunne mærke, at hun har styr på sine ting og er god til sit arbejde. Jeg har lært en masse fra mødet – blandt andet at politikere og mennesker generelt med stor magt og indflydelse ikke altid er fyldt med ego og attitude. Jayathma har virkelig givet os en masse håb for fremtiden, hvilket vi havde brug. Jeg blev overbevist om, at man skal stå fast ved sin mening og kæmpe videre indtil man når sit mål.” 

Genklang i klasselokalerne
På Brøndby Strand Skole har man da også bemærket, at nogle af skolens elever har fået en oplevelse, de sent vil glemme. Latifa Mojib, kontaktlærer for skolens elevråd, fortæller: “Vores elever, som også er frivillige i Brøndby Strand Ungefællesskab, har talt meget om aftenen, og nu på tredjedagen er det stadig et emne. De har hæftet sig ved, at hun er en kvinde i en vigtig position, og at hun hørte dem og mødte dem, hvor de var. Jeg tror personligt, at det at møde nogle, der interesserer sig for dem, gør at de føler sig hørt og betydningsfulde. Det bidrager til, at de tror på, at de kan skabe en forandring.”

En stolt borgmester i Brøndby
Det lader til at der allerede bliver lyttet fra politisk side i Brøndby Kommune, hvor man er stolt over det politiske og handlekraftige engagement, de lokale unge udviser. Borgmester Kent Magelund bifalder da også, at de unge har fået mulighed for at møde den højtstående FN-udsending og få gode råd til deres daglige virke.
”Jeg syntes det er helt fantastisk, at FN’s særlige udsending for unge har fået mulighed for at indgå i en dialog med unge fra Brøndby Strand. På den måde er de unge fra Brøndby kommune med til at sætte dagsordenen for, hvordan FN vil arbejde med unges vilkår på både lokalt og globalt plan”, siger borgmester Kent Magelund. ”Det er jo unge, der skal overtage verdenen, og vi har i dag den største ungegeneration i verdenshistorien, så det er helt afgørende, at de unge selv bliver taget med på råd, så deres udfordringer og ønsker bliver taget seriøst og de får en stemme i forhold til den politiske udvikling både i Danmark og på verdensplan”, ”I den sammenhæng er det jo rigtigt spændende, at det er børn fra Brøndby Strand skole, der gennem deres og skolens indsats har vist så meget initiativ, at det er dem, der er inviteret til en dialog med FN’s særlige udsending for unge”, slutter en stolt borgmester.

Fra det lokale beboerdemokrati i Brøndby Strand får de unge også kun opmuntrende ord med på vejen. Brian Børgesen, som er bestyrelsesformand for afdeling Lejerbo Lunden, udtaler: ”Jeg kun støtte op det store engagement, som de unge i Ungefællesskabet har udvist i deres arbejde for at forbedre vilkårene for unge i området. Jeg mener, det er vigtigt at vi alle tænker i kreative og nye baner, så unge i Brøndby Strand får de bedste muligheder i livet. Besøget fra FN’s Ungdoms Udsending bekræfter os i den grad i, at vi aldrig må glemme at inddrage områdets børn og unge og ikke mindst lytte til deres ønsker og drømme”.

Mødet med den passionerede ungeudsending var egentlig sat til en time, hvorefter hun skulle videre til en officiel middag i København. Men hun blev i hen mod to timer og honorerede de unge fremmødte og deres engagement med samtaler på tomandshånd og ikke mindst de obligatoriske selfies.

Fakta om Ungefællesskabet i Brøndby Strand
Brøndby Strand Ungefælleskab er en gruppe af 11 unge i alderen 13-27 år. De unge er gået sammen for at styrke unges omdømme og fællesskab i Brøndby Strand. Ungefællesskabet startede ud som et samarbejde mellem elevrådet på Brøndby Strand Skole, deres kontaktlærere, Brøndby Strand Projektet og Mellemfolkeligt Samvirke.
Tidligere har Ungefællesskabet afholdt tre temadage om kreative udtryksformer og fællesskab i Brøndby Strand. Det resulterede blandt andet i en række skulpturer, der blev udstillet på Kulturnatten 2018.

”Ordets magt”
Gruppen er i øjeblikket ved at planlægge et større arrangement, som de kalder ”Ordets magt”. Formålet er at bringe unge sammen og vise beboere i området, at unge kan tage del i og ansvar for lokalområdet.
”Ordets magt” tager udgangspunkt i kreative udtryksformer. De kreative genre skal give unge et blik for, at det kan være sjovt at udtrykke sig, og at man kan deltage i sit lokalområde på rigtig mange måder. Med arrangementet håber Ungefællesskabet, at de kan være med til at styrke sammenholdet blandt unge i Brøndby Strand og inspirere til afholdelse af lignede aktiviteter.

Eksterne links

Klik her, hvis du vil læse mere om FN’s Ungestrategi 2030
Klik her, hvis du vil læse mere om Jayathma Wickramanayakes besøg i Danmark
Klik her hvis du vil læse Informations artikel om besøget (for abonnenter)
Klik her hvis du vil læse POV Internationals artikel om besøget
Klik her hvis du vil læse Folkebladets artikel om besøget

Fotos
Lotte Ladegaard