Forsøg med ny plastik skal mindske støj

Den nye plastik på højhus 3 er designet til at kunne holde til mere vindmodstand og dermed skabe mindre støj.

Både boligorganisationerne og Kingo Karlsen er meget bevidst om, at plastikken på højhusene hen over vinteren har været årsag til meget larm og gene. For at mindske larmen har vi løbende afprøvet flere former for plastik og påsætningsmetoder.
… og nu prøver vi en 3. type plastik på højhus 3, som man også bruger på fragtskibe og platforme på havet. Forskellen er, at der er bittesmå huller i plastikken, hvilket betyder, at vinden bedre kan slippe igennem. Dermed kan plastikken holde til højere vindstyrke, før den flås op og flagrer i vinden. Larmen fra løsreven plastik bliver dermed mindsket.
Det er vigtigt at bemærke, at plastikken stadig af sikkerhedsmæssige årsager skal kunne rive sig løs ved høj vindstyrke.

Huset dækkes kun delvist fra start
Samtidig med den nye plastik afprøver vi også en ny inddækningsmetode, hvor højhuset ikke inddækkes helt fra starten. Også denne metode skal mindske støjgener fra løs plastik, fordi der så vil være mindre plastik, der kan rive sig løs i blæsevejr.
Etage 16-12 dækkes ind i den nye, holdbare plastik, mens etage 12-8 dækkes ind i den almindelige plastik. Årsagen er, at plastikken er mest udsat i toppen af huset, hvor vinden er kraftigst. Jo længere ned nedrivningen kommer, jo mindre udsat er plastikken for vind.
Plastafdækningen af de 8 nederste etager bliver først sat på, når nedrivningen nærmer sig 8. etage. Dermed undgår vi, at plastikken fra de nederste larmer i unødigt lang tid.

Ikke mere spredning af støv
Selvom huset ikke er dækket helt ind i plastik fra start, vil det ikke betyde mere støvspredning i området. Der opsættes afspærringer/tætninger på flere af etagerne på den del af stilladset, der er indpakket i plastik, så støvet fra nedrivningsarbejdet ikke hvirvles ned og ud.
Ydermere fortsætter Kingo sine støvreducerende tiltag ved hele tiden at sprøjte vand på betonen, når det er meget varmt i vejret, så støvet ikke spreder sig.
Brøndby Kommune og miljørådgiverne har godkendt den nye inddækningsmetode, så vi er klar til at påbegynde nedrivningen af højhus 3 i slutningen af maj.