Borgermøde om miljøhensyn i nedrivningen

Torsdag d. 27. september havde Brøndby Kommune inviteret til borgermøde for at fortælle, hvad der bliver stillet af krav til nedrivningen i forhold til miljøhensyn, støv, støj og vibrationer. Cirka 100 borgere fra Brøndby Strand brugte aftenen på at høre mere om, hvordan nedrivningen kommer til at forløbe, og hvad der bliver stillet af krav for at gøre nedrivningen så skånsom som mulig.

Mødet startede med indlæg fra både kommune og boligselskabernes rådgivere. En pointe fra både kommune og boligselskabernes rådgivere var, at selve nedrivningen er uundgåelig, og at det desværre kommer til at give gener i de perioder, hvor selve nedrivningen er i gang. Formålet med mødet var derfor at orientere om processen og få input til, hvad boligselskaberne bør være særligt opmærksomme på, og hvordan generne kan minimeres til gavn for beboere og naboer.

Noget af det, som de fremmødte blandt andet kunne høre om, var nedrivningsmetoden, tidsplanen for nedrivningen og hvordan trafikken skal afvikles, mens husene bliver revet ned.

Nedrivningsmetode
Vi ved nu, at der nu kun er to relevante nedrivningsmetoder i spil. Uanset hvilken metode, der bliver valgt, vil huset blive pakket ind i stillads og plastik for at undgå at sprede støv. Nedrivningsmetoden vil enten være at fjerne betonelementerne et for et med en stor kran – nærmest modsat af, hvordan huset er blevet opført – og køres bort, eller  ved at små maskiner ”klipper” sig ned gennem huset og de små betonstykker fjernes via elevatorskakten og køres bort. Se nedenstående illustrationer.

Nedrivningen af det enkelte højhus forventer vi kommer til at forgå i følgende faser:

  • Stripning – al ”indmad” fjernes fra højhusene, herunder altaner, døre og vinduer samt installationer o.a.
  • Miljøsanering – miljøskadelige stoffer bl.a. PCB, asbest og bly bliver fjernet og afrenset i det omfang, det kan lade sig gøre
  • Nedrivning – omfatter selve nedrivningen

I hele forløbet vil nedrivningsarbejdet omfatte bortkørsel/afskaffelse af byggeaffaldet fra de fem højhuse.

Foreløbig tidsplan
Nedrivningen vil foregå fra øst mod vest. Det vil sige, at vi starter i Rheumpark og slutter i T13. Vi forventer at gå i gang med det første højhus i løbet af 2020. Vi regner med, at det tager ca. et år at rive et enkelt hus ned, og at vi kan arbejde på to huse ad gangen – et hvor selve nedrivningen er i gang, og et hvor stripningen er i gang. Det betyder, at hele nedrivningen, fra vi begynder på det første hus til vi er færdige med det sidste hus, vil tage cirka tre til fem år.

Den nærmere planlægning af nedrivningen (herunder krav til nedrivningen) vil først falde på plads i løbet af 2019, i forbindelse med entreprenørudbuddet.

Trafikforhold i nedrivningsperioden
Det skal stadig være muligt at færdes i området, når nedrivningen er i gang. Veje og stiforbindelser til og fra boligerne i Tranumparken og Albjergparken  samt de lokale funktioner, som fx Klydebo-institutionen, planlægger vi at opretholde gennem midlertidige forbindelser og evt. omlægning af adgangsveje i kortere perioder.

Spørgsmål og ideer
Efter den fælles præsentation var der dækket op ved små caféborde, hvor beboere og naboer kunne stille spørgsmål og komme med idéer til, hvordan generne ved nedrivningen kan minimeres og fx hvordan trafikken bedst muligt kan afvikles i nedrivningsperioden. Der kom rigtig mange gode spørgsmål og betragtninger frem, som vil blive overvejet og taget med i den videre planlægning. Der er stadig mange detaljer, som endnu ikke er faldet på plads, og som mødet d. 27. september var med til at belyse.

Hvis du har lyst til at læse mere om miljøvurderingen kan du læse mere på Brøndby Kommunes hjemmeside: http://www.brondby.dk/Service/Nyheder/2018/09/Miljoevurdering-af-nedrivning-i-hoering.aspx Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til miljøvurderingen kan du frem til d. 12. oktober skrive til miljo@brondby.dk

 

KONTAKT
Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte HP4 Kommunikation på dck@dabbolig.dk