Boligselskaber anbefaler nedrivning

De fire boligselskaber i Brøndby Strand Parkerne har igennem længere tid forsøgt at finde en løsning til at fjerne miljøgiften PCB fra fem af de ikoniske højhuse i Brøndby Strand. Det er desværre ikke lykkedes at finde en metode til at fjerne PCB, som er teknisk holdbar og økonomisk forsvarlig. På den baggrund har styregruppen for de fire boligselskaber i fællesskab i besluttet at indstille, at de fem 16-etagers højhuse i Brøndby Strand, der er forureneret med PCB, rives ned.

Det har ikke været en nem beslutning for styregruppen at indstille, at de fem højhuse i Brøndby Strand skal rives ned. Det har dog vist sig at være den eneste ansvarlige beslutning. Udover at indeholde miljøgiften PCB er der i de fem højhuse også problemer med nedbrudt beton og utidssvarende installationer. Det betyder, at bygningerne kræver en omfattende og meget omkostningsfuld renovering, som også kræver, at samtlige beboere skal genhuses i minimum 18 måneder. De fire boligselskaber har derfor vurderet, at det er nødvendigt at afveje om omkostningerne til renoveringen vil stå mål med resultatet. Efter mange undersøgelser er boligselskabernes vurdering, at kvaliteten af de renoverede boliger ikke kan retfærdiggøre en så dyr renovering.

Det anslås, at nedrivningen af de fem PCB-ramte højhuse kan holdes på et budget på lige over 200 mio. kr. Hvorimod den billigste renovering, der vil sikre sunde boliger i de fem højhuse vil beløbe sig til omkring 780 mio. kr.

En nedrivning af almene boliger kræver en godkendelse fra beboerne i de respektive boligafdelinger, Brøndby Kommune og Transport-, Bygnings og Boligministeriet. Der er derfor stadig længe til, at en eventuel nedrivning vil kunne gennemføres.

I den forbindelse udtaler borgmester Kent Magelund:

Det betyder alt for mig, at Brøndby har gode og ordentlige boliger til alle borgere, hvor det er trygt at bo og lade sine børn vokse op. Derfor har jeg fuld forståelse for de overvejelser, som boligselskaberne har omkring nedrivning af en række højhuse i Brøndby Strand. Det er bestemt ikke en nem beslutning, som skal træffes, men det er helt afgørende for mig, at vi ikke går på kompromis med borgernes sundhed. Alle skal føle sig trygge i deres hjem. Nu handler det om at finde de bedste løsninger fremadrettet, særligt for de beboere, der bliver direkte berørt, men også for Brøndby Strand som helhed.

For beboerne i de fem berørte højhuse betyder det, at de skal genhuses. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår det kommer til at ske, men boligselskaberne regner med at kunne melde en tidsplan ud i løbet af efteråret 2017.

Det er ønsket fra alle fire boligselskaber, at der efterfølgende bygges nye boliger på grundene.

Fakta om højhusene i Brøndby Strand
De fem højhuse har adresserne: Albjergparken 1, Albjergparken 2, Albjergparken 6, Tranumparken 1 og Tranumparken 2

Højhusene Albjergparken 2 og Albjergparken 6 hører under boligorganisationen Brøndby almennyttige Boligselskab v. DAB

Højhusene Albjergparken 1 og Tranumparken 2 hører under boligorganisationen PAB v. FA09

Højhuset Tranumparken 1 hører under boligorganisationen Tranemosegård v. BO-VEST Højhusene er alle 16 etager høje Højhusene indeholder mellem 60 og 64 lejligheder hver

I alt skal 196 familier genhuses

Fakta om Brøndby Strand
Brøndby Strand Parkerne rummer i alt ca. 2900 boliger Der bor ca. 8000 mennesker i Brøndby Strand

Brøndby Strand Parkerne er tegnet af arkitekterne Svend Høgsbro og Thorvald Dreyer og opført i perioden 1968-1974.

Brøndby Strand Parkerne strækker sig over et samlet areal på ca. 300.000 m2.

Fakta om PCB
PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler og er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø.. PCB kan være skadende for helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne, og ophobning af PCB i kroppen er sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende (kilde: Miljøstyrelsen).

Læs mere om PCB på hjemmesiden: http://pcb-guiden.dk/fakta-om-pcb

Fakta om styregruppen
Styregruppen for projektet består af organisationsformand Ole F. Larsen, Brøndby almennyttige Boligselskab, adm. direktør Niels Olsen, DAB, næstformand i organisationsbestyrelsen Kai Dinesen, PAB, direktør Kasper Nørballe, FA09, organisationsformand Dorthe Larsen, Tranemosegård, adm. direktør Ulrik Brock Hoffmeyer, BO-VEST, organisationsformand Michael Buch Barnes, Brøndby Boligselskab og adm. direktør Palle Adamsen, Lejerbo.

Kontakt
Borgmester Kent Magelund: tlf.: 20 13 48 61, mail borgmester@brondby.dk

Adm. direktør for DAB Niels Olsen: tlf.: 77 32 01 00, mail no@dabbolig.dk

Næstformand i organisationsbestyrelsen for PAB Kai Dinesen tlf.: 31 10 25 52, mail dinesenkai@gmail.com

For baggrund Kommunikationsrådgiver Ditte C. Kristensen tlf. 30 84 06 81, dkr@lejerbo.dk