Stripning af højhus 1 er i gang

Stripning af højhus 1 er i gang

Selvom vi ikke kan se det, er nedrivningen i fuld gang inde i højhus 1

Inden højhusene kan rives ned, skal alle de gamle køkkener, badeværelser, vinduer, gulve og døre m.m. fjernes, så det til sidst kun er de tomme vægge, der står tilbage.

Det arbejde er nedrivningsfolkene fra Kingo Karlsen godt i gang med inde i det første hus, Albjergparken 6.
”For at skåne naboerne for støj og støv, arbejder vi med stripningen inde i selve huset. Vi bruger bl.a. de gamle elevatorskakter til at hejse de nedrevne materialer ned, for det støjer væsentligt mindre, end hvis vi skulle hejse det ned uden på bygningen,” fortæller Nico Jørgensen, der er projektleder i Kingo Karlsen og ansvarlig for nedrivningen.
Nede på jorden fordeles tingene i en række forskellige containere, således at træ, metal, glas osv. er adskilt. Når de forskellige containere er fyldt, bliver de kørt væk til forskellige
affaldshåndteringer.

Ikke bare almindeligt byggeaffald
En del af det byggeaffald og materialer, der skal rives ud af husene, er – ligesom selve betonhusmurerne – forurenet med PCB. Det betyder også, at de folk, der arbejder med nedrivningen, skal være iklædt særligt sikkerhedsudstyr.
”Vi har både heldragter og masker på, når vi arbejder inde i bygningerne og med det forurenede materiale. Vi har udviklet og beregnet på en række arbejdsmetoder, der gør det sikkert for medarbejderne at rive husene ned. Bland andet vil der blive installeret et særligt sug, der skaber udsugning i de lejligheder, vi arbejder i, for at forhindre spredning af pcb-støvet. Der er også lavet håndteringsplaner, der betyder, at medarbejderne kun er i berøring med
det forurenede materiale én gang, inden det havner i containeren, hvor det er forsvarligt lukket inde” forklarer Nico Jørgensen.

 

 

 

 

 

 


Sikkert forsejlet inden det fragtes videre

De forurenede materialer sendes via tragte ned i lukkede containere, så støvet og småstykker ikke bliver spredt på byggepladsen og i de omkringliggende områder.
Herefter sendes det videre til affaldshåndteringsstationer, der sørger for den miljørigtige videre behandling af materialerne.
Inden friklipningen af betonelementerne og nedrivningen af selve husets ydreskal, opsættes der et stillads rundt om hele bygningen.
Stilladset skal både sikre, at arbejderne kan komme sikkert
rundt oppe i højden og samtidig mindske støvet fra nedrivningen i at spredes.

Betonen sejles til Holland
De store betonelementer, som husene består af, skal hejses ned et ad gangen. Herefter transporteres de videre til et affaldshåndetingsfirma, der skiller elementerne ad i beton, metal og isolering m.m.. Betonen transporteres til en havn og sejles til Holland, hvor den bliver bagt i kæmpestore ovne for at rense PCB’en ud. Herefter kan det nu rensede beton genbruges til fx betondiger og fundamenter.