VVM-tilladelse

Brøndby Kommune har givet grønt lys til, at nedrivningen af de fem højhuse i Brøndby Strand kan gå ind i næste fase. Den endelige VVM-tilladelse er  blevet givet og rammerne er dermed sat for, hvordan beboere i afdelingerne, naboer og miljøet skånes mest muligt.

Boligselskaberne Brøndby Almennyttige Boligselskab, Postfunktionærernes Andels-Boligforening og DSI Tranemosegaard glæder sig over, at Brøndby Kommunalbestyrelse d. 13. november 2019 har givet den endelige VVM-tilladelse til nedrivningen af de fem PCB-forurenede højhuse i Brøndby Strand.

VVM-tilladelsen sætter rammerne for boligselskabernes arbejde med nedrivningen. I tilladelsen er der bl.a. sat krav om, at der skal laves en kommunikationsplan, så de berørte borgere hele tiden er informeret om, hvad der sker. Derudover er der fx krav om, hvordan boligselskaberne skal overvåge støj og trafikafviklingen under arbejdet.

For at sikre den hurtigst mulige proces har boligselskaberne allerede udsendt udbudsmateriale til totalentreprise i prækvalifikation. Boligselskaberne forventer, at tildele nedrivningsopgaven til en entreprenør før sommerferien i 2020. Herefter skal entreprenøren færdigplanlægge nedrivningen, og søge alle relevante tilladelser herunder nedrivningstilladelse i Brøndby kommune.

Totalentreprenøren forventes, at påbegynde etablering af byggeplads i slutningen af 2020.

Læs VVM-tilladelsen

FAKTA

VVM er en forkortelse, som betyder: Vurdering af virkninger for miljøet