Kingo Karlsen: ”Vi producerer omvendt. Vores produkt er at rive ned”

Af Sarah Z. Ehrenreich, FA09 xxxx

Kingo Karlsen A/S glæder sig til at rive højhusene ned, og de første skridt er allerede taget

”Det er virkelig spændende for os at være en del af Danmarks største nedrivningsprojekt, og vi glæder os til at komme ”rigtigt” i gang. Vi har tidligere revet store skorstene og kraftværker ned, men det har været mere voldsomt. Her i Brøndby skal vi ligesom ”bygge baglæns” fra toppen og ned, så det er en helt anden nedrivningsproces” siger Jørn Bak, divisionschef i Kingo Karlsen A/S, der skal stå for nedrivningen af de fem højhuse.

De første skridt er taget
Måske I allerede har set nogle af Kingo Karlsens folk gå rundt i området i deres neongule veste. Første etape af nedrivningsarbejdet er nemlig godt i gang. Kingo Karlsens folk er bl.a. ude og måle op til byggepladsen og undersøge de trafikale forhold for, hvordan de mange lastbiler, der skal køre de store betonelementer væk, kan komme bedst ud af området uden at genere for meget.
”Vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for at undgå at genere beboere mere end allerhøjest nødvendigt. Beboernes hverdag og trivsel er vigtigt for os gennem hele processen. Når vi stripper alle lejlighederne for døre, vinduer, køkkener osv. bliver det sendt ned gennem de gamle elevatorskakte inde i huset, fordi det mindsker larmen. Vi har også prioriteret, at alle de store betonelementer skal hejses hele ned og køres væk fra pladsen, før vi begynder at opbryde dem, fordi det støver og larmer rigtig, rigtig meget. Det vil vi gerne skåne beboere og resten af området for,” forklarer afdelingsleder Nico Jørgensen og fortsætter:
”Det betyder så, at der vil køre flere lastbiler for at fragte beton og byggeaffaldet væk, og selvom det også giver støj, så er det væsentligt mindre. Uanset hvor gode man er, vil det desværre altid støje og svine, når man skal pille et 50 meter højt betonhus fra hinanden. Vi ville hellere end gerne kunne gøre det helt lydløst, men det er desværre ikke muligt.”

50.000 ton beton
Kingo Karlsen A/S forventer, at det vil tage ca. 9 måneder at nedrive hvert højhus, og der vil blive arbejdet på flere højhuse ad gangen.
”De 9 måneder gælder fra, at vi begynder at anlægge byggepladsen til, vi afleverer den tomme grund,” fortæller Nico Jørgensen.
Kingo Karlsen A/S har 65 års erfaring som nedrivningsfirma, og den store opgave er derfor i trygge hænder. Udover den egentlige nedrivning består deres arbejde også af projektering, miljøsanering og affaldsbortskaffelse af de fem højhuse.
”I alt skal der bortskaffes mere end 50.000 ton beton, så det er en kæmpe opgave, som vi har taget de første skridt til. De største opgaver er dels, at der bor naboer så tæt på højhusene, som vi skal passe på, og dels at vi skal blive helt klare på, hvordan vi bedst muligt får adskilt betonelementerne. Vi har selvfølgelig sat os grundigt ind i konstruktionen, og efter de første to etager af det første hus forventer vi, at vi har udviklet den mest effektive metode ift. både tid, støj, arbejdsproces m.m.,” fortæller Jørn Bak, der med mere end 20 års erfaring selv må siges at være en erfaren herre i faget.

Hvad sker der bag hegnet?
Rundt om byggepladserne kommer til at stå et 2,2 meter stort hegn, og selvom det kan virke voldsomt for beboerne, understreger Jørn Bak, at hegnet ikke bliver sat op for at skjule arbejdet.
”Hegnet er der af sikkerhedsmæssige årsager og for at passe på beboerne. Vi vil meget gerne vise, hvordan vi arbejder på byggepladsen, men det skal være under trygge forhold. Vi planlægger derfor at holde en række ’Åben byggeplads rundvisninger’, hvor beboerne kan komme og se, hvad vi arbejder med,” fortæller Nico Jørgensen.
Både han og Jørn påpeger, at de meget gerne vil i dialog med beboerne og svare på spørgsmål.
”Fx kan det jo se ud som om, at arbejdet ligger stille, hvis man ikke kan høre aktivitet på byggepladsen, men det kan jo så være fordi, vi arbejder med rydning af gulve og inventar inde i huset. Derfor vil vi meget gerne have, at folk spørger om sådan noget i stedet for, at der måske kommer rygter eller tvivlsspørgsmål,” fortsætter Jørn Bak.
I løbet af hele nedrivningen og den senere renovering løbende komme informationsmøder, ’Åben Byggeplads’ og mulighed for at stille spørgsmål.

Genbrug er vigtig
Det er meget vigtigt for de fire boligorganisationer i HP4 og Kingo Karlsen A/S, at man genbruger så meget af byggematerialet som muligt.
”Når situationen nu desværre er, som den er, og bygningerne ikke kan renses og bevares, så er det vigtigt, at vi tænker på miljøet. Det er alles ønske, at der skal genbruges så meget som muligt, men vi er udfordrede af, at bygningerne er forurenede med PCB, så direkte genbrug af døre, gulve og køkkener er ikke en mulighed. Der er en del beton, som er rent. Det genbruger vi i Danmark. Den forurenede beton sender vi til Holland, hvor de renser det fuldstændigt for PCB. Så samlet opnår vi en rigtig god genanvendelsesprocent,” fortæller Jørn Bak.
Socialt ansvar
Hos Kingo Karlsen A/S tager man ikke kun ansvar for miljøet, men også et stort socialt ansvar. I flere år har de derfor fået mange gode erfaringer med at ansætte unge mennesker som en del af nedrivningsteamet og gennem arbejdet give dem en nedriveruddannelse.
”Vi er af den holdning, at alle skal have en chance for at få en uddannelse og et job og skabe sig et godt liv. Også selvom man tidligere har haft problemer med at holde sig helt på ”den rette vej” eller har haft for meget energi i rumpen til at sidde på en skolestol gennem en hel uddannelse. Vi glæder os over at kunne være med til at hjælpe nogle af disse unge mennesker godt på vej igen og give dem et job at stå op til,” forklarer Nico Jørgensen og fortsætter:
”Vi håber også meget, at det kan lade sig gøre her i Brøndby, hvor vi i samarbejde med boligorganisationerne og Brøndby Strand Projektet vil se nærmere på mulige kandidater.”

SÅDAN SKAL HØJHUSENE RIVES NED

  • Husene pakkes ind i stillads og plastik
  • Husene strippes for al inventar og materialerne sorteres til genbrug
  • Husene skilles ad og hejses ned et betonelement ad gangen
  • Betonelementerne køres væk for genanvendelse og rensning for PCB

PCB’EN “BAGES UD I HOLLAND
De betondele, der er inficeret med PCB bliver transporteret til Holland. Her har de store rensningsanlæg, hvor de i kæmpestore ovne kan ”bage” PCB’en ud, så betonen bliver termisk renset og kan genbruges i ny beton