Brøndby Strand Projektet

Ny helhedsplan for dit boligområde
Brøndby Strand Projektet skal arbejde med at få flere i uddannelse og job og skabe mere tryghed i området. Over de næste 4 år sætter projektet mange forskellige aktiviteter i gang, der samlet set skal løfte dit boligområde og gøre det til et endnu bedre sted at bo.

Som beboer kan du være med til at forme og udvikle mange af aktiviteterne. Det er helt afgørende for, at aktiviteterne bliver til noget, og at de får en positiv effekt. For det er dit boligområde og dig, der er bedst ved, hvor skoen trykker, og hvad der er brug for. Kom og vær med, der er brug for dig og dit bidrag i Brøndby Strand Projektet.

Her er nogle af projektets aktiviteter:

 • Velkomstforløb for nye beboere
 • Opgangsambassadører
 • Netværksskabende aktiviteter, fx gårdfester og opgangskaffe
 • Lommepengejob
 • Boligsocial beskæftigelsesvejledning
 • Faglige sommercamps
 • Forældreskole
 • Boligsociale legestuer
 • Fædreprojekt om, hvordan du som far kan involvere dig i dine børns liv
 • Opsøgende børne- og ungeindsats
 • Street art – forløb for unge

Det Boligsociale Sekretariat
Det Boligsocial Sekretariat koordinerer arbejdet med alle aktiviteterne i projektet og åbner for alvor dørene den 1. april, hvor medarbejderne er ansat. Sekretariatet får kontorer i Hallingparken 7, st., Kisumparken 2 og Albjergparken 4, st.
Du er velkommen til at kigge indenfor. Der er altid kaffe på kanden.