Nye skilte viser den hurtigste vej rundt om byggepladsen

De nye farvede pile og skilte, guider beboerne hurtigste vej rundt om byggepladsen

Byggepladsen betyder, at det desværre er blevet mere besværligt at komme rundt i Albjergparken.
Fx hvis man skal under Strandesplananden, til toget eller på vaskeriet.
Selvom byggepladshegnet er placeret så tæt på højhusene som overhovedet muligt ift. sikkerhedsregler og arbejdsplads til selve nedrivningen, har vi stadig været nødt til at spærre nogle veje og stier af. Vi ved godt, at det er til gene for jer, der bor her, men det er desværre umuligt at gennemføre en nedrivning af tre 16-etagers højhuse uden at ændre på færdselsmulighederne i området.

Nye skilte med farver
For at vise de hurtigste ruter rundt om byggepladsen, har vi lavet nye skilte og farvede pile på jorden.
Skiltene er sat op ved trafikknudepunkter i Rheumpark og ved Klydebo, og herfra kan beboerne følge de farvede pile på jorden til de forskellige destinationer.
Pilene på jorden er lavet med kridtspray, så de vil på sigt forsvinde igen helt af sig selv.

Vaskerier – blå pile
Affaldsgårde – grønne pile
Bus / Strandesplanaden – gule pile
Mæglergårdsstien – lilla pile
S-tog stationen – pink pile (kommer senere)

Både nedrivningsfirmaet Kingo Karlsen, BAB og PAB er
meget opmærksomme på, at byggepladsen og nedrivningen skal være til mindst mulig gene. Derfor bliver ændringer, afspærringer m.m. og så korte, som muligt.
Fx spærres tunnelen under Strandesplanaden kun af i den tid, hvor de øverste etager af højhus 1 skal pilles ned. Herefter åbner tunnelen igen, når arbejdet på byggepladsen tillader, at omkredsen på sikkerhedszonen bliver mindre.