Opdatering på BB’s renoveringer

Brøndby Boligselskab holdt byggeudvalgsmøde i uge 21, hvor de gennemgik forskellige emner vedr. renoveringerne af høj- og lavhuse:
– Gennemgang af proces- og tidsplaner og udbudsmaterialet for renoveringen af højhusene
– Tilgængelighedslejligheder i lavhusene

Renovering af højhusene
Proces- og tidsplanen for renoveringen af BB’s højhuse blev gennemgået. Det forventes at selve renoveringen begynder i 3. kvartal 2024.
Lige nu er BB’s administration, advokat og beboerdemokrati sammen med bygherrerådgiver SBS Rådgivning ved at lægge sidste hånd på det udbudsmateriale, der skal sendes ud, så entreprenørerne kan byde på opgaven. Udbudsmaterialet forventes at blive sendt ud og offentliggjort i starten af august.

Renovering af lavhusene og oplæg til katalog for tilgængelighedsboliger
I forbindelse med renoveringen af lavhusene, arbejdes der på muligheden for at indrette tilgængelighedsboliger, der henvender sig til beboere med gangbesvær og særlige behov i den henseende.
På baggrund af eksisterende plantegninger for husene samt inspektion af syv forskellige lejemål i lavhusene, er der blevet lavet planskitser over, hvordan man kan ombygge til gode, funktionelle tilgængelighedsboliger.
Mulighederne er også vurderet ud fra eksisterende betonelementtegninger fra opførelsen. De valgte løsninger skal som udgangspunkt kunne etableres uden en større indgriben i bærende konstruktioner.

Løsningerne er udarbejdet i tæt samarbejde mellem bygherrerådgiver SBS Rådgivning, arkitekt og tilgængelighedsrevisor Claus Bjarne Christensen og Handiplan Plus, der har gennemgået og godkendt alle forslag.

Afdelingsbestyrelserne vil nu arbejde videre med de fremlagte planer og finde ud af, hvilke modeller der vil passe bedst. Herefter følger mere information.