P-pladser afspærres midlertidigt pga. sikkerheden

Desværre er den midlertidige lukning af pladserne en nødvendighed ift. sikkerhedszonerne omkring byggeplads 1, som vi ikke kan gå på kompromis med.
Vi er meget opmærksomme på de udfordringer, det kan give, at der midlertidigt nedlægges en række
p-pladser. Vi forstår godt, at det kan være ubelejligt at skulle parkere længere fra sin bolig.

Så snart det igen er sikkert at parkere, åbnes p-pladserne naturligvis igen.

  • P-pladserne foran Rheumhus: Vil være spærret i perioden april 2021 – oktober 2022
  • P-pladserne under Rheumhus: Her vil ca. ½ delen af pladserne være spærret i perioden april 2021 – maj 2022, imens højhus 1 + 2 nedrives

Vi arbejder stadig på mulige løsninger for, hvordan og hvor flere p-pladser kan etableres. Indtil da henvises til følgende parkeringsmuligheder:

Alternative P-muligheder
På græsstykket langs vejen ind i Albjergparken mod Mæglergårdsstien etableres nye, midlertidige p-pladser. Pladserne vil i perioden, hvor højhus 1+2 nedrives (april 2021-maj 2022), være forbeholdt beboerne i BAB, da det er her, der midlertidigt lukkes flest p-pladser.

Det er også muligt at parkere på de offentlige parkeringspladser ved Langbjerghallen for enden af Tybjergparken.

Sikkerhedszoner i og omkring byggepladsen i Albjergparken
Under hele nedrivningsarbejdet vægter sikkerheden for beboere og forbipassende højest. Der skal derfor være en sikkerhedsafstand fra nedrivningen til resten af området.

Den overordnede sikkerhedszone er 25 meter fra bygningerne/nedrivningsaktiviteten. Sikkerhedszonen er udgangspunktet for byggepladsens placering, og de trafikændringer, man er nødt til at lave.

På billedet er sikkerhedszonerne. Den blå ring er 25 meters sikkerhedszonen, den grønne er 10 meters sikkerhedszone, og den røde streg med prikker er byggepladshegnet.
De blå 25 meters sikkerhedszoner kommer til at gå ud over selve byggepladsen og byggepladshegnet.
Derfor er man er nødt til midlertidigt at:

  • Nedlægge nogle parkeringspladser
  • Afspærre et stykke af stien og tunnelen under Strandesplanaden ved Albjergparken fra august t.o.m. november 2021
  • Afspærre Strandesplananden i vestgående retning i kortere perioder