Renovering af højhusene kan starte før forventet

Renovering af højhusene kan starte før forventet

Af Sarah Z. Ehrenreich, FA09

Allerede i 2020 kan vi få godkendt ansøgningen Landsbyggefonden, hvilket betyder, at resten af renoveringsprocessen også kan komme tidligere i gang.

I disse dage modtager alle beboerne i de syv højhuse i Tranumparken 1, Ulsøparken 1, 2, 6 og Hallingparken 1, 2 og 6 brev i postkasserne om, at de første skridt i renoveringen af højhusene nu er taget. Det er boligorganisationerne Tranemosegård og Brøndby Boligselskab, der sender brevene ud, og renoveringen er den del af HP4.

Pga. covid-19 har Landsbyggefonden fået mulighed for at fremskynde ansøgningen af renoveringen af de syv højhuse her i Brøndby Strand.

Tidligere i gang
Tidligere har tidsplanen været, at alle for-processerne til renoveringen først skulle starte i 2021, og at selve renoveringen af højhusene først ville starte i 2022. Men nu har vi fået mulighed for at komme endnu tidligere i gang.

Derfor ser tidsplanen på nuværende tidspunkt sådan ud:
2020: Boligorganisationerne i HP4 har sammen med Brøndby Kommune indsendt skema A til Landsbyggefonden – en ansøgning om økonomisk støtte til renoveringen. Ansøgningen godkendes inden udgangen af året.

2021: Her skal renoveringens sagen i udbud, så der kan laves kontrakter med de tekniske rådgivere (arkitekter og ingeniører)

2022: Beboerne bliver inviteret med på workshops, hvor de sammen med rådgiverne skal udforme det endelige renoveringsprojekt. Vi ser frem til en god dialog om, hvad renoveringen skal indeholde inden for de nævnte rammer (designmanual og lokalplan), og hvordan renoveringen kan gennemføres med det bedste resultat og mindst mulig gene for beboerne m.m.

Invitation og mere information om workshops følger, når tiden nærmer sig

Huslejen
Selvom Landsbyggefonden giver økonomisk støtte til renoveringen, kommer forbedringerne til at betyde en mindre huslejestigning for beboerne i de højhuse, der skal renoveres.
I de breve, som beboerne har fået uddelt fra deres boligorganisationer, står der beregnet, hvor meget deres husleje vil stige.

Anderledes proces
Muligheden for at få godkendt støtten fra Landsbyggefonden i 2020 betyder også, at ansøgningsprocessen bliver lidt anderledes end normalt.
Den ændrede proces påvirker ikke beboernes mulighed for indflydelse på renoveringen – inddragelsen er blot skubbet til efteråret 2022.
Justeringen i ansøgningsprocessen er godkendt af organisationsbestyrelsen, Brøndby Kommune og Landsbyggefonden.

Renoveringen af højhusene omfatter bl.a. muligheder indenfor:
I lejlighederne:
Nye køkkener
Renovering af parketgulve
Nye badeværelsesgulve
Udskiftning af varmeinstallation og brugsvandsinstallation
Ventilation med genvinding
Nye elektriske installationer

På bygningerne:
Udskiftning af tagdækning
Udskiftning af lette facadeelementer
Renovering af altaner og nye vinduespartier
Totalrenovering herunder isolering af de tunge facader

Omkring bygningerne:
Etablering af op til 30 tilgængelighedsboliger
Retablering af nære friarealer omkring højhusene
Etablering af dobbelthøje rum – lobby – mellem kælderniveau og stueniveau

En del af et attraktivt boligområde – baggrunden
Renoveringen er en del af HP4, den store helhedsplan for hele Brøndby Strand området, der blev besluttet i 2013. Helhedsplanens formål er en langsigtet strategi om at renovere hele Brøndby Strand parkerne og gøre området mere attraktivt for nuværende og kommende beboere og sikre, at bygningerne bliver tidssvarende og mere miljøvenlige.

HP4 inkluderer også nedrivningen af de fem østligste højhuse samt renovering af lavhusene og de grønne arealer.
Renoveringen af højhuse og lavhuse tager udgangspunkt i vinderprojektet Grønby Strand fra arkitektkonkurrencen i 2014 og den medfølgende designmanual.