Status nedrivning: Højhus 1 er nede i jordhøjde

Status for nedrivningen pr. januar 2022

Højhus 1:
Højhus 1 er nu revet så meget ned, at kun de nederste etager, kælderetage og fundamentet står tilbage. Når de sidste etager er fjernet, skal det store betonfundament deles i mindre stykker, graves op og køres væk fra byggepladsen. Vi forventer, at det vil tage indtil slutningen af marts 2022.
Når hele fundamentet er fjernet, skal det store hul fyldes med jord, så det udlignes og står klar til brug, når byggepladshegnet fjernes i midten af september 2022.

Det kommer desværre til at larme en del ved ophugningen af betonen i fundamentet – vi beklager på forhånd, men der findes ikke mere støjsvage metoder.
For at larme mindst muligt fjerner vi betonen i så store stykker som muligt, og kører dem væk fra byggepladsen, før de nedbrydes yderligere.

Højhus 2:
Er blevet færdig-strippet, så nu er det kun de tomme betonvægge, der står tilbage. Der er opsat stillads, og den nye tårnkran er klar til at gå i gang med at rive 2. højhus ned. Metoden er den samme som ved højhus 1, og nu har nedriverne ”lært” bygningen og konstruktionen at kende. Vi forventer derfor, at nedrivningen af højhus 2 vil være lidt kortere end højhus 1, og ifølge tidsplanen vil højhus 2 være nede, fundamentet fjernet og hullet fyldt op d. 1. juni 2022.

Højhus 3:
Er ved at blive strippet indvendigt, så det er klar til nedrivning, når det passer ift. nedrivningen af højhus 2. Vi forventer, at højhus 3 er revet ned, fundamentet gravet op og hullet fyldt i slutningen af september 2022.

Trafikken i Albjergparken:
Alle de trafikforanstaltninger, der blev lavet i forbindelse med afspærring til byggepladsen, vil blive reetableret. Dvs. at det igen vil blive muligt at kører i bil ind i Albjergparken fra Strandesplanaden, og vejen gennem Kærlunden lukkes igen. Det betyder også, at bil-trafikken over Mæglergårdsstien stoppes, og sikkerheds-afspærringerne der fjernes, så der igen er fri passage for de bløde trafikanter på stien.
Vi forventer, at genåbningen af Strandesplanaden vil være mulig i midten af september – indtil da vil vejen gennem Kærlunden naturligvis være åben.

OBS: Betongangbroen bliver ikke genetableret.

Byggeplads 2
1. august starter arbejdet på at etablere byggeplads 2 i Tranumparken. Det betyder, at der vil blive spærret veje og adgange af ligesom ved byggeplads 1. Strandesplanaden vil blive spærret for indkørsel i bil, så al trafik skal ske gennem en ny vej, der anlægges gennem boligområdet Bækkelunden nord for Tranumparken.

Betonbroen skal fjernes, og det arbejde starter 1. november.

Mere information om byggeplads 2 og trafikændringer følger. Vi forventer, at højhus 4 + 5 vil være revet ned, hullerne fra fundamenterne fyldt op og byggepladsen nedlagt samt trafikændringerne bragt tilbage til normal i december 2023.