Totalrådgivning på renovering af BB’s højhuse sendt i udbud

Et af de store skridt på vej mod renoveringen af Brøndby Boligselskabs fire højhuse i Ulsøparken og Hallingparken i Brøndby Strand er taget

Af Lisbeth Adamczewski Rasmussen, BB

Opgaven med totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af BB’s fire højhuse er sendt i udbud. Totalrådgiveren skal styre projektet med hensyn til tid, kvalitet og økonomi.

I første omgang skal der udvælges 5 ansøgere, der udfylder kriterierne for at kunne byde på opgaven. Udvælgelsen lægger vægt på de byggetekniske kvalifikationer hos ansøgerne, men den lægger også vægt på evnen til at indgå i et samarbejde, der blandt andet involverer beboerdemokratiet.

4 udvælgelseskriterier
Når de 5 udvalgte tilbudsgivere er fundet, skal de give deres bud på løsningen af opgaven samt prisen. Der er 4 kriterier for udvælgelse af vinderen af udbuddet. Af de 4 kriterier er det pris, der vægter højst med 40 %. De øvrige 3 kriterier er organisation/bemanding, proces og præsentation af de kvalitative beskrivelser. De vægter med 20 % hver.

Beboerdemokrater fra Brøndby Boligselskabs byggeudvalg deltager i præsentationen af de kvalitative bestemmelser. Her skal de 5 tilbudsgivere præsentere deres tilgang til organisation/bemanding og processen – kort sagt, hvordan de har tænkt sig at gribe opgaven an.

Ifølge planen for renoveringen indgås kontrakten med totalrådgiveren i 1. kvartal 2022. Derpå skal der udarbejdes et projektforslag, som skal godkendes af beboerne i de berørte afdelinger. Det er sat til at ske i 1. kvartal 2023. Derefter følger entreprise-udbud, inden selve renoveringsarbejdet går i gang – formentlig i 2. halvår 2024.

Om udbuddet
Udbud af totalrådgivning igennem alle projektfaser (startende med byggeprogram) for Brøndby Boligselskab (BB), afd. 605-607.

Udbuddet udgør etape 2 af HP4-renoveringen af Brøndby Strand Parkerne (HP4 står for Helhedsplan nr. 4).

Opgaven omhandler projektering og fagtilsyn ifm. renoveringen af de fire højhuse i BB. Renoveringen omhandler bl.a. følgende hovedpunkter:

• Energirenovering af klimaskærme.

• Udskiftning af installationer.

• Indvendige renoveringsarbejder i boligerne.

• Tilgængelighedsboliger.

• Renoveringen omfatter desuden håndtering af bly i malinger og asbest i lette facadepartier.

• Udearealer/centerplads i tilknytning til højhusene.

Prækvalificerede rådgiverteams:

  • JJW ARKITEKTER A/S med Danakon A/S, Torkil Laursen A/S og Teknologisk Institut som underrådgivere
  • Mangor & Nagel A/S med NIRAS A/S og LYTT Architecture A/S som underrådgivere
  • Norconsult A/S med Rubow arkitekter A/S som underrådgiver
  • Rambøll Danmark A/S med SKALA Arkitekter A/S som underrådgiver
  • Sweco Danmark A/S

Planproces for renovering af de 4 højhuse

Tidsplan for renovering af de 4 højhuse

Organisationsdiagram for renoveringen af Brøndby Boligselskabs højhuse