Totalrådgivning sendt i udbud for renovering af højhusene i T13

Af Anders Schou Pleidrup, BO-VEST

Opgaven med totalrådgivning i forbindelse med renoveringen af tre højhuse i T13, Silergården er sendt i udbud. Opgaven omhandler projektering og fagtilsyn i forbindelse med renoveringen af de tre højhuse. Desuden skal totalrådgiveren styre projektet med hensyn til tid, kvalitet og økonomi.

Renoveringen omhandler følgende hovedpunkter:

 • Energirenovering af klimaskærm
 • Nye altanløsninger med eventuelle tilhørende konstruktive ændringer
 • Udskiftning af installationer og tekniske anlæg, herunder også afløb i jord/kloakledninger
 • Efterisolering af tage
 • Indvendig renovering, herunder udskiftning af trægulve
 • Nye badeværelser og sanitet
 • Tilgængelighedsboliger
 • Etablering af dobbelthøje lobbyer og åbne stueetager/ankomstområder
 • Renovering af de nære udearealer og P-kældre

Om udbuddet
I første omgang skal der udvælges fire ansøgere, der udfylder kriterierne for at kunne byde på opgaven. Udvælgelsen lægger vægt på de byggetekniske kvalifikationer hos ansøgerne, men den lægger også vægt på evnen til at indgå i et samarbejde, omkring beboerdemokratiet og beboerne i særdeleshed.

Udvælgelseskriterier
Når de fire udvalgte ansøgere er fundet, skal de give deres løsningsforslag på opgaven samt en pris. Der er fire kriterier for udvælgelse af en vinder af udbuddet. Af de fire kriterier er det pris, der vægter højst med 40 %. De øvrige tre kriterier er organisation/bemanding, proces og præsentation af de kvalitative beskrivelser. Disse vægtes hver med 20 %.
Beboerdemokrater fra T13, Silergården byggeudvalg deltager i præsentationen, hvor de fire tilbudsgivere skal præsentere deres tilgang til organisation/bemanding og processen.

Tid
Ifølge tidsplanen, forventes det at indgå kontrakten med totalrådgiveren primo 2022. Derpå skal der udarbejdes et projektforslag, som skal godkendes af beboerne i afdelinger. Dette er sat til at ske primo 2023. Derefter følger entrepriseudbuddet, hvor der skal udvælges en række entreprenører til at udføre opgaven. Dette forventes gennemført i 2023.

Prævalificerede rådgiverteams:

 • ERIK arkitekter A/S med Oluf Jørgensen A/S, Thing Brandt Landskab ApS og Dansk Miljøanalyse ApS som underrådgivere
 • Arkitema K/S med COWI som underrådgiver
 • Konsortiet HP4: H+ARKITEKTER – tnt arkitekter med Pluskontoret Arkitekter A/S, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S og Dansk Energi Management A/S som underrådgivere