Lommepengejobs giver mere end penge i lommen

Siden august 2012 har i alt 21 unge mellem 13 og 15 år høstet masser af joberfaring gennem et tremåneders jobforløb på forskellige arbejdspladser i Brøndby Strand. Og netop det, at de unge får indsigt i de skrevne og uskrevne regler på arbejdsmarkedet er projektets hovedfokus. Der er andet end penge i lommepengejobs.

Ud i den virkelige verden
”Projektet ’Lommepengejob’ henvender sig til unge fra 13-17 år, som har mod på at prøve kræfter med et fritidsarbejde”, fortæller projektets leder Henriette Almskou. Hun fortæller videre, at hun i samarbejde med projektets styregruppe har besluttet, at sætte læring i højsædet. ”Vi vil ikke bare dele job ud til højre og venstre, så de unge kan tjene nogle lommepenge. Vi vil gerne give dem noget mere med i posen”, understreger hun. ”Derfor har vi valgt at etablere et forløb på 12 uger, så de unge kan nå at komme ind i en rutine. Nå at lave nogle fejl, og lære af dem. Og nå at opleve de forskellige ting der sker på en arbejdsplads. Vi har i det hele taget bestræbt os på at udforme forløbet, så de unge får et realistisk billede af, hvordan det foregår i den virkelige verden”, forklarer Henriette.

Og når man spørger de unge, har de fået meget med i bagagen: ”Før jeg startede var jeg nysgerrig på hvad der sker når jeg er færdig med skolen, og tænkte meget på hvordan jeg skulle klare det hele. Så det har været godt at få noget erfaring gennem lommepengejobbet. Nu ved jeg at jeg kan”, fortæller Mike, som har været ansat som journalist på Esplanaden. Det samme siger Cindy og Sybel der arbejder som opvaskere i Café 13 indtil slutningen af december.

Desuden mener de alle tre, at de har lært noget om at tage ansvar. ”Når man har et job er det vigtigt at man kommer til tiden og gør tingene ordentligt”, understreger Cindy. Og det med at have ansvar giver ifølge Mike også plus på selvtillidskontoen: ”I starten skulle jeg lige tilpasse mig, men nu er det sjovt på Esplanaden. Og det føles modent når jeg skriver for et rigtigt blad, der læses af rigtige mennesker. Der er seriøst nu, og der er nogle der forventer noget af mig”.

Jobansøgningen
En del af Lommepengeprojektet er ’Den åbne rådgivning’, som har åbent hver tirsdag mellem kl. 15 og 17 i Café 13. Her kan de unge blandt andet få hjælp af Henriette til at skrive en ansøgning. ”En ansøgning er jo ’dig’ på et stykke papir. Så jeg snakker blandt andet med de unge om hvordan de kan præsentere sig? Og hvad de synes er vigtigt at få sagt omkring hvad de kan og vil?”, siger Henriette.

Og både Sybel, Cindy og Mike giver udtryk for, at Henriette var god til at vejlede dem. ”Det var svært at skrive en ansøgning, for man skulle sælge sig selv på en måde jeg ikke har prøvet før. Men Henriette hjalp mig med at finde ud af hvad der skulle stå og hvordan den skulle sættes op”, fortæller Mike, og fortæller videre, at et var både mærkeligt og fedt at se resultatet. ”Da jeg læste den færdige ansøgningen igennem tænkte jeg, at jeg ville ansætte mig selv. Det var rart!”, siger Mike smilende.

Alle er noget værd
Henriette understreger den store værdi i, at de unge bliver en del af arbejdspladsen og interagerer med deres kollegaer. Det har Café 13, som har været en del af Lommepengeprojektet siden det begyndte, taget til sig. ”Gennem det sidste år har vi haft i alt 8 unge igennem et tremåneders lommepengeforløb, hvor de har stået for opvask og oprydning”, fortæller Gitte Dinés, som er husbestyrer i Café 13, og giver udtryk for, at det har været sjovt og spændende. ”De er altid lidt tøvende til at begynde med, men vi har en nem omgangstone i caféen, hvor der er plads til at spørge om alt”, forklarer Gitte. ”Og nu er de jo ansat i et servicefag her i Café 13, så vi har blandt andet haft nogle snakke om hvordan man ser ud, hvordan man taler med kunderne og hvad ens kropssprog har af betydning. Vi har også lagt vægt på, at de hver især er ligeså vigtige som resten af personalet. For hvis ikke der er nogle til at vaske op, så dør forretningen. På den måde lærer de, at der er nogle bestemte forventninger til dem, at deres tilstedeværelse har værdi og at de har et ansvar når de er på arbejde”, uddyber Gitte.

Øjne i marken
Henriette understreger, at hun er afhængig af andre for at få spredt ordet, så projektet kan nå ud til de unge. ”Jeg har for eksempel etableret et samarbejde med AKT-lærerne på skolen der fungerer som øjne i marken i forhold til de unge. Men det kunne også være en forælder, som læser Esplanaden og tænker, at det kunne min søn eller datter have rigtig godt af”, forklarer hun. Og selvom Lommepengeprojektets primære mål er at hjælpe de unge til at blive skarpere på hvordan arbejdsmarkedet fungerer, kan de unge få udbytte af projektet på mange forskellige niveauer. ”Ansvar og stabilitet er også kompetencer de unge har brug for når de skal studere. Og desuden kan et lommepengejob jo også være en måde for den unge at opdage nogle talenter, som ikke er tydelige i skolen. Samlet set viser erfaringen, at alle de unge som har deltaget, har taget noget positivt med sig fra forløbet”, siger Henriette og smiler.

TEKST: Nanna Marie Lyngman

FOTO: Kim Brandtberg Olsen