Gangbroen i Tranumparken er revet ned

For at gøre plads til byggepladsen bliver gangbroen fjernet permanent. Hvad betyder det for dig?

Den store gangbro på tværs af Tranumparken er nu stort set væk. Det er nødvendigt at fjerne broen for at gøre plads til byggepladsen, der er ved at blive etableret rundt om de to højhuse, der skal rives ned.
”Vi starter med at fjerne taget og så starter vi på midten af broen, hvorefter betonen pilles ned i etaper. Bagefter tager vi siderne og til sidst fundamentet,” fortæller Nico Jørgensen fra Kingo Karlsen, der er projektleder på nedrivningen.

Se video af nedrivningen her

Hvad betyder det for mig, der bor i området?
1) Støj. Selvom vi bruger de mest støjreducerende metoder, vil det komme til at støje, når betonen skal skilles ad og fjernes. Det mest støjende arbejde vil foregå i dagtimerne fra kl. 8-16, men håndværkerne har tilladelse til at arbejde i tidsrummet 7-18.  Støjniveauet vil ikke være lige højt og konstant i alle timer i alle dage.

2) Støv. Når man skal nedrive beton, vil der uundgåeligt opstå støvmængder, der hvirvles op i luften. Støvet er ikke farligt. VIGTIGT: Det er vigtigt at understrege, at gangbroens byggematerialer ikke er PCB inficerede. Der er derfor ingen grund til bekymring ift. det betonstøv, der vil komme fra nedrivningen af gangbroen.

3) Risiko for bil kø i hverdagene: Af sikkerhedsmæssige årsager vil der i en periode på ca. tre uger kun være et spor farbart i Tranumparken parallelt med broen, mens den fjernes. Det betyder, at der kan forekomme kø for at komme ind og ud i bil.

4) Når gangbroen fjernes, skal der stadig være en sikker vej på tværs af Tranumparken for fodgængere og andre ”bløde” trafikanter. Vi henviser til stien mellem nummer 29 + 27, hvor der er anlagt et fodgængerfelt, så fodgængere m.fl. kan komme sikkert over vejen.

På billedet nedenfor kan man se, hvordan Kingo Karlsen i etaper vil klippe betonen på broen fra midten og ud mod siderne for løbende at fjerne trykket fra de bærende søjler.