Giftig beton fra Brøndby bliver til nye råvare i Holland

I Holland sætter man stor pris på de 25.000 tons beton, der kommer fra Brøndby

Danmarks pt. største nedrivningsprojekt er i gang i Brøndby Strand. Projektet indeholder bl.a. at 25.000 tons PCB-forurenet beton bliver sejlet til Holland. Og her glæder de sig over de mange ton beton, der kommer fra nedrivningen af de fem 16-etagers højhuse.
”Det er afgørende for os, at vi modtager byggeaffald, jord osv. fra andre lande, for her i Holland mangler vi i høj grad de mineraler, som vi kan udvinde og nyttiggøre fra affaldet. Fx har vi ikke særlig meget grus i vores undergrund, så det er en mangelvare, når vi fx skal bygge nye veje, volde m.m., hvor man skal bruge store mængder af cement og beton,” forklarer Erik Vogelzang, der er manager for jordsanering hos Theo Pouw Groep i Holland, der modtager og renser den PCB-inficerede Brøndby-beton.

Et følelsesmæssigt punktum
Højhusene skal rives ned, fordi de indeholder for høje mængder af miljøgiftens PCB. Derfor er alle de tidligere beboere flyttet ud og har fået nye boliger. En større gruppe beboere og fagfolk fra boligorganisationerne var for nyligt på studietur til Eemshaven i Holland for med egne øjne at se den kæmpe fabrik, der forvandler højhusenes giftige beton til genanvendeligt grus.
”Det er imponerende, at det kan lade sig gøre. Og det giver da noget glæde at se, hvordan vores beton kan gøre gavn hernede, når vi nu desværre var nødt til at rive husene ned, for der var jo ikke et valg til sidst. Men at det kan bruges igen og dermed spare på klodens ressourcer er en lille trøst i den ulykkelige situation,” siger Kai Dinesen, næstformand i PAB, der har måtte rive to højhuse ned.
For beboerne fra afdelingen Rheumpark, der ejede de to første højhuse, der blev revet ned, havde besøget en helt særlig betydning.
”For os var turen til Holland lige så meget et følelsesmæssigt besøg, som det var et teknisk besøg. Vi har haft venner, der boede i husene, og det har været af stor sorg for mange, at man var nødt til at rive dem ned. Derfor er det for os også et punktum at se fabrikken og slutte den følelsesmæssige rejse, som beslutningen og nedrivningen også har været”, siger Christian Bundgaard, afdelingsbestyrelsesformand i Rheumpark.

Fordampning ved 1050 c
Det er entreprenørfirmaet Kingo Karlsen, der river de fem højhuse ned. Fra nedrivningen startede i august 2021 og til nu, er de første syv skibe stævnet ind i fabrikshavnen i Eemshaven. Når betonelementerne hejses ned fra højhusene i Brøndby, begynder rejsen mod nyttiggørelse i den hollandske byggeindustri. Først køres betonelementerne til miljøvirksomheden RGS Nordic på Amager. Her sorteres de for de største stykker af jern og andet byggeaffald, inden det for knuses af store maskiner og sejles med store fragtskibe til Eemshaven. Afhængigt af skibsstørrelsen kan hvert skib rumme 2.500-3.200 tons beton.
På fabrikken skovles betongruset ind i det kæmpe rensningsanlæg, der først renser betonen for de sidste stykker af jern m.m. Efter den sidste minutiøse sortering påbegyndes den termiske rensningsproces, hvor betonen varmes op til 1050 c⁰ i en kæmpe ovn, så PCB’en fordamper og bages ud. For at skåne miljøet og minimere udledningen af luftforurening, er der opsat et rensesystem, der renser røgen, der opstår ved den termiske rensning.

Spare på jordens ressourcer
Når den rensede Brøndby-beton er kølet af, er den klar til at blive brugt igen. Erik Vogelzang fra Theo Pouw understreger, at det er meget vigtigt, at de forskellige andre byggematerialer fjernes fra betonen, inden den skal bages. Dermed kan de sikre renheden og holdbarheden af den rensede beton, når den efterfølgende skal bruges igen i deres produktion af ny beton og bruges til bygge- og anlægsprojekter. Det betyder, at Brøndby-betonen nyttiggøres som erstatning for jomfruelige produkter, og man sparer på de mineraler og ressourcer, som den hollandske undergrund i høj grad mangler.