Mødereferater

Som beboer har du mulighed for at være med i processen omkring HP4. Du kan deltage i fokusgrupper, læse designmanualen og følge med i, hvad der bliver besluttet til beboermøder og fokusgruppemøder.

Hver måned holder det Fælles Byggeudvalg møde om HP4.

Referater fra møder i det Fælles Byggeudvalg

D. 16. juni 2015 holdt Rheumpark orienterende beboermøde om designmanualen for højhusene.

Referat af beboermøde 16 juni

Den 10. juni 2015 holdt Brøndby Boligselskab orienterende beboermøde om designmanualen for højhusene for afdeling 605, 606, 607 og 608

Referat af beboermøde 10. juni

FAKTA:

Kontakt HP4 Kommunikation for at få mere at vide om kommende møder.

Skriv til: dck@dabbolig.dk