Nedrivning forsinkes ikke af covid-19

Nedrivning forsinkes ikke af covid-19

Der er igangsat en række tiltag for at undgå, at covid-19 forsinker nedrivningen
Af Sarah Z. Ehrenreich, FA09

Hos Kingo Karlsen og i boligorganisationerne gør vi alt, for at covid-19/corona ikke skal forsinke tidsplanen ift. nedrivningen.
”Vi er meget opmærksomme på, hvad vi kan gøre for, at covid-19 ikke skal påvirke nedrivningen. Vi planlægger fx backup ift. vores mandskab på pladsen. Det nytter jo ikke at vi går helt i stå, fordi vi måske ikke kan bruge tårnkranen, hvis vi kun har en medarbejder, der kan betjene den, og han pludselig bliver sygemeldt med corona,” fortæller Nico Jørgensen, der er afdelingsleder hos Kingo Karlsen.

Retningslinjer: Bliv i Danmark
”Vi har også udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan vores medarbejdere skal forholde sig til situationen, og vi har sikret os, at alle er indforstået med retningslinjerne. Retningslinjerne lægger sig op ad myndighedernes anbefalinger og krav og handler bl.a. om, at man skal blive i Danmark og kun rejse, hvis det er nødvendigt, samt at man kan risikere at skulle i karantæne, når man kommer hjem. Vi har lavet handleplaner for, hvad vi gør, hvis en medarbejder bliver syg, hvem der skal kontaktes, hvor mange negative test der skal kunne fremlægges, før man kommer tilbage m.m. Retningslinjerne er lavet både for at sikre, at nedrivningen kan fortsætte, hvis en medarbejder bliver ramt, men i høj grad også for at passe på vores medarbejdere,” fortsætter Nico Jørgensen.

Ansvar for medarbejderne
Et essentielt værdisæt hos Kingo Karlsen er, at de arbejder med kædeansvar. Det betyder, at alle deres medarbejdere og underleverandører arbejder efter overenskomstmæssige vilkår.
Dette gælder også de medarbejdere, der har oprindelse i udlandet.
Arkivbillede, Kingo Karlsen A/S
”I vores branche er der en del udenlandsk arbejdskraft, så det har vi naturligvis et særligt fokus på. En stor del af vores udenlandske medarbejdere bor fast i Danmark, men har stadig familie i hjemlandet. Derfor har vi gjort særligt meget ud af at retningslinjerne er klare og følger de officielle anvisninger, så vi kan gøre vores for, at det ikke er vores medarbejdere, der trækker smitte med hjem fra Europa,” siger Nico Jørgensen.
Også på selve byggepladsen tager Kingo Karlsen covid-19 forbehold med sikkerhedsafstand, medarbejderne holder pause i mindre hold og med god afstand, og der sprittes jævnligt af.

Online beboermøder
En store udfordring, som covid-19 også medfører, er, at vi ikke kan samles så mange sammen som tidligere. Det betyder bl.a., at de kommende nedrivnings-caféer og informationsmøder, vil blive afholdt i mindre hold, så vi kan overholde reglerne og passe på hinanden.

Hvordan kan vi arbejde rundt om covid-19:

  • Vi vil afholde flere informationsmøder med færre deltagere pr. gang. og med tilmelding for at overholde reglerne og beskytte deltagerne
  • Vi undersøger mulighederne for at sende informationsmøderne live online, så flere kan følge med hjemmefra og ikke behøver mødes fysisk
  • Nico Jørgensen, der er Kingo Karlsens projektleder på nedrivningen, vil ca. en gang om måneden lave en informationsvideo, hvor han fortæller, hvordan det går med nedrivningen og svare på eventuelle spørgsmål. Videoerne lægges på hjemmesiden, så alle kan se dem
  • Vi samler til bunke med spørgsmål, så Nico Jørgensen kan besvare dem i videoerne
  • Vi prioriterer at holde hjemmesiden opdateret med tidsplaner og nyheder, så beboerne kan få informationer og opdateringer her og ikke behøver at gå til informationskontoret for at blive opdateret
  • Der vil blive etableret et informationskontor – en infotainer, hvor man kan komme i åbningstiden og stille spørgsmål. Her skal man skal have mundbind på, der vil være håndsprit m.m.
  • Alle møder mellem Kingo Karlsen, boligorganisationer, Brøndby Kommune m.fl. bliver stadig afholdt til tiden og evt. over online mødefora for at sikre, at der ikke opstår “administrative” flaskehalse

Kan ikke helgardere os
Det er vigtigt at understrege, at vi jo desværre ikke kan helgardere os ift., at covid-19 ikke kommer til at påvirke tidsplanen på sigt. Uanset hvor mange tiltag og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, vi igangsætter, er det ikke til at forudse, hvordan covid-19 udvikler sig.
Vi holder os hele tiden orienteret om udviklingen og fastholder de gældende forholdsregler.

Covid-19 har én positiv effekt
Faktisk har covid-19 også haft en positiv effekt på HP4: Renoveringen af højhusene kan komme hurtigere i gang. Landsbyggefonden har givet forhåndsgodkendelse af ansøgningen om økonomisk støtte til den forestående renovering af de syv pcb-fri højhuse allerede i 2020.
Det betyder, at resten af renoveringsprocessen også bliver fremskyndet ift. de tidligere forventede tidsplaner. Læs mere om den nyhed her