Trafikændringer i Tranumparken

Trafikken forventes at være ændret i perioden fra september 2022 til slut december 2023

Vi ved godt, at det er irriterende og kan være en udfordring, at de direkte veje til og fra området fjernes og laves om. Desværre kan en nedrivning af den her størrelse ikke udføres, uden at det vil påvirke området omkring byggepladsen. Nedenstående er de forventede ændringer knyttet til byggeplads 2 i Tranumparken.

Overordnet tidsplan

  • Juli 2022: Påbegyndelse af de trafikale omlægninger omkring Tranumparken
  • August 2022: Etablering af byggeplads
  • 30. september 2022: Midlertidige trafikforanstaltninger træder i kraft
  • September + november 2022: Højhus 4 gøres (Tranumparken 2) klar til nedrivning, og nedrivningen starter
  • Oktober + November 2022: Nedtagning af beton gangbroen
  • Februar 2023: Højhus 5 (Tranumparken 1) gøres klar til nedrivning, og nedrivningen starter
  • December 2023: Byggeplads 2 pilles ned, tomterne afleveres og de midlertidige trafikændringer etableres tilbage til normal

Byggeplads og ændringer i trafik og veje
Fra juli 2022 påbegyndes arbejdet på række midlertidige ændringer i trafikken for at sikre sikkerheden for forbipasserende og gøre plads til arbejdet med nedrivningen. Trafikændringerne forventes at være på plads i slutningen af september, og 30. september lukkes indkørslen fra Strandesplananden og de andre trafikændringer træder i kraft.
Ændringerne i trafikken vil have indflydelse på mulighederne for at komme rundt med bil, cykel, kørestol og som gående i området omkring Tranumparken.

På kortet nederst på siden kan du se byggepladsens udstrækning og diverse trafikændringer.

Alt reetableres
Når de to højhuse er revet ned, bliver byggepladsen fjernet, og de forskellige trafikomlægninger bliver reetableret til det oprindelige udgangspunkt. Dog med undtagelse af A) fodgængerfeltet og B) nedrivningen af gangbroen, der er permanente.

Oversigt over ændringer:
Ingen ind- og udkørsel fra Strandesplananden:
Det bliver ikke muligt at køre ind eller ud af Tranumparken via Strandesplanaden, mens der er byggeplads. Al biltrafik ind og ud af Tranumparken skal i stedet ske nordfra via Bækkelunden, hvor der anlægges en ny vej, der går over Mæglergårdsstien. Mæglergårdstien bliver indrettet til trafikoverkørsel, så der passes på gående og cyklister. Dog bliver der bil-adgang til p-pladsen foran højhus 6 og sundhedshuset.
Periode: september 2022 – december 2023

Ny vej mellem Mæglergårdsstien og Bækkelunden:
Der anlægges et midlertidigt stykke asfalteret vej mellem Mæglergårdsstien og Bækkelunden. Stien bruges også af mange ”bløde trafikanter”, derfor bliver der anlagt en række sikkerhedsforanstaltninger. Biler fra Tranumparken ud mod Bækkelunden har ubetinget vigepligt. Der opsættes hastighedsbump på vejen samt den eksisterende vej ind i Tranumparken.
Periode: september 2022 – december 2023

Ny indkørsel til sundhedshuset og Tranumparken 7:
Fordi indkørslen til Tranumparken via Strandesplanaden afspærres midlertidigt, anlægges der en midlertidig opkørsels rampe til p-plads arealet foran Tranumparken 7 og sundhedshuset. Rampen bliver anlagt på venstre side af den eksisterende indkørsel fra Strandesplananden.
Periode: september 2022 – december 2023.

Korte afspærringer på Strandesplanaden:
Strandesplananden vil som udgangspunkt være farbar gennem nedrivningsperioden. Dog vil det være nødvendigt at spærre vejen i vestgående retning i korte perioder i forbindelse med nedrivningen af de øverste elementer på højhus 4. Den midlertidige afspærring vil være i perioder på 5-8 minutter ca. 4. gange om dagen / to dage om ugen i 8 uger.
Periode: oktober 2022 – december 2022.

Parkeringspladser nedlægges midlertidigt:
For at gøre plads til byggepladsen og trafikforanstaltninger er vi desværre nødt til at nedlægge nogle af p-pladserne omkring højhus 4 og 5. Herudover vil 5 p-pladser vil blive permanent nedlagt for at gøre plads til det fodgængerfelt, der skal anlægges hen over vejen ind i Tranumparken.
Vi forventer, at det vil blive nødvendigt midlertidigt at nedlægge omkring 40 p-pladser.
Periode: august 2022 – december 2023.

Alternative p-muligheder:
Tranemosegård anlægger selv i løbet af sommeren 2022 omkring 100 nye parkeringspladser. Disse pladser er forbeholdt Tranemosegårds beboere, men afdelingen har givet dispensation for, at beboere fra PAB kan parkere på 25 af dem.

Nedrivning af gangbro:
Gangbroen over Tranumparken bliver fjernet permanent i oktober 2022.

Midlertidig indskrænkelse af vejen forbi byggepladsen:
I de ca. 3 uger, det tager at rive gangbroen ned og opstille fundament til kranen, vil vejbanerne i den sydlige ende af Tranumparken være snævret ind. Når broen er revet ned, rykkes byggepladshegnet tættere på nedrivningen, så der igen er to baner farbare.

Fodgængerfelt anlægges:
For at sikre at fodgængere og andre ”bløde” trafikanter fortsat kan komme rundt i Tranumparken, når gangbroen er fjernet, anlægges der et permanent fodgængerfelt over vejen i Tranumparken.

Midlertidig spærring af sti mellem Højhus 4/ Tranumparken 2 og Postillonen:
For at sikre fodgængere, cyklister m.fl. vil det i en periode være nødvendigt at afspærre stien fra Postillonen ned til Strandesplanaden, da stien ligger indenfor byggepladsens sikkerhedszone.
I stedet kan man benytte stien øst for Postillonen.
Periode: september 2022 – december 2023

Kontakt kommunikationskonsulent Sarah Z. Ehrenreich, hvis du har yderligere spørgsmål
mail: sze@fa09.dk eller 21 89 98 91