Rådgiverne fundet til renoveringerne

De to rådgiverteams, der skal repræsentere BB og Tranemosegård i renoveringen af højhusene, er nu fundet. I alt havde otte rådgiverteams budt ind på de to store renoveringer, og boligorganisationerne har nu valgt hver deres favorit team.

Tranemosegård/ T13 har valgt: Erik Arkitekter med underrådgivere: Oluf Jørgensen A/S, Thing Brandt Landskab ApS og Dansk Miljøanalyse ApS.
Her lan du læse, hvorfor ERIK glæder sig til at komme i gang i Brøndby

BB/ 605, 606, 607 har valgt: Arkitektfirmaet Sweco.
Her kan du læse, hvorfor Sweco glæder sig til at komme i gang i Brøndby

Begge tilbud er gode og attraktive på alle kriterier, og boligorganisationerne kan glæde sig over, at renoveringerne nu er i gode hænder.

Hvad er næste skridt?

  • Kontrakterne med de to firmaer underskrives i starten af marts 2022
  • I 4. kvartal 2022 forventer vi, at beboerne i afdelingerne + organisationsbestyrelserne skal godkende Skema A. Skema A-ansøgning omfatter bl.a.: En projektbeskrivelse, økonomisk overslag over samtlige udgifter i sagen og en beskrivelse af finansiering samt byggeprojektets påvirkning af huslejen.
  • I 4. kvartal 2023 forventer vi underskrivelse af skema B.  Skema B er en ansøgning til Landsbyggefonden om godkendelse af byggeprojektets budget efter licitation og resultater af prisindhentning for selve entreprenørarbejdet.
  • 1. kvartal 2024 forventer vi, at der er skrevet kontrakter med de forskellige entreprenørfirmaer, der skal udføre selve den fysiske renovering.

Beboerdemokratiet i afdelingerne inddrages løbende under projekteringen af renoveringen (udføres af hhv. Erik Arkitekter (T13) og Sweco (BB) ), som varer frem til midten af 2023.