Sikkerhed: Beredskabet og Flextrafik kan stadig komme ind i Albjergparken

Beboerne kan være helt sikre. Både udrykningskøretøjer og Flextrafik kan stadig komme ind

Kan ambulancen og brandbilerne godt komme ind i Albjergparken, hvis der sker en ulykke? Og kan jeg stadig blive hentet af Flextrafik? Ved de godt, at vejene er omlagt?
Ja, det ved Beredskabet og Flextrafik godt, og beboerne har derfor ingen grund til at være usikre.
”Sikkerheden for områdets beboere skal naturligvis være fuldkommen på plads, når vi spærrer af og laver midlertidige veje. Vi laver ikke halve løsninger. Derfor er redningskøretøjernes adgang til og fra området i fokus, når vi laver midlertidige ændringer i trafikken og vejene,” forklarer Nico Jørgensen, der er projektleder på nedrivningen hos Kingo Karlsen.

Beredskabet har sagt god for trafikændringerne
Hovedstadens Beredskab har sagt god for den trafikplan, der er lavet med de midlertidige afspærringer og veje, der er i Albjergparken, mens byggeplads 1 er i gang.
”Beboerne kan være helt trygge. Vi har sagt god for, at de midlertidige trafikændringer fungerer, så vi kan komme ind og ud af området og hjælpe beboerne, hvis uheldet skulle være ude. Vi ville ikke have godkendt en trafikafviklingsplan, der ikke lever op til, at vi kan komme frem,” fortæller Tim Simonsen, der er operationschef og pressetalsmand hos Hovedstadens Beredskab.
Han fortæller også, at beredskabets mandskab på de nærliggende stationer er orienteret om trafikændringerne, så de skal ikke bruge unødig tid på at køre forkert, hvis de bliver kaldt ud på en opgave i og omkring Albjergparken.

Flextrafik fungerer også stadig
De borgere, der benytter sig af Flextrafiks kørsel, vil også stadig blive hentet på deres bopæl. Flextrafik understreger, at beboerne stadig vil blive hentet ved deres dør/kantsten som tidligere. Flextrafik har påført en kommentar til adresserne i Albjergparken i deres system om, at der er omkørsel. På den måde for chaufførerne besked, når de skal hente eller bringe beboere fra Albjergparken og omegen.
Hvis det imod al forventning skulle vise sig, at det ikke er muligt for Flextrafik chaufføren at holde foran beboerens dør eller på aftalt opsamlingssted, vil chaufføren altid forsøge at ringe til vedkommende. Det kræver dog naturligvis, at beboeren har oplyst sit telefonnummer ved bestillingen af Flextrafik.

Gode råd til dig der benytter Flextrafik
– Oplys altid dit telefonnummer, når du bestiller din kørsel, så chaufføren kan kontakte dig, hvis han ikke kan finde dig.
– Hav telefonen klar, så du evt. kan tale med chaufføren
– Påregn lidt ekstra transporttid

Flagmændene kan
stoppe kraningen

I de korte perioder, hvor trafikken af sikkerhedsmæssige hensyn er nødt til at standses på Strandesplananden, vil standsningen være styret af en flagmand fra Kingo Karlsen. Flagmanden har hele tiden kontakt med kranføreren, og derfor vil flagmanden også øjeblikkeligt kunne standse kraningen og åbne vejen for eventuelle redningskøretøjer, der skal passere på vejen.
”Det er klart, at udrykningskøretøjer ikke skal vente i kø, som almindelige biler og busser. De skal frem og videre på vejen med det samme. Det er netop derfor, ar vi bruger en flagmand, altså et levende menneske, der kan se og reagere straks, hvis der kommer et udrykningskøretøj,” fortæller Nico Jørgensen.

Om afspærringen på Strandesplananden
Når de tunge betonelementer skal løftes ned fra de øverste etager på højhus 1 + 3, vil det desværre værre nødvendigt at spærre vejen i vestgående retning i korte perioder. Den midlertidige afspærring vil være i perioder på 5-8 minutter ca. 4. gange om dagen / to dage om ugen i 8 uger. Afspærringen vil ske i perioder mellem august-september 2021 + januar-marts 2022.
Præcis hvornår afspærringerne vil være er afhængigt at nedrivningens forløb og trafikken på det aktuelle tidspunkt.
Afspærringerne vil som udgangspunkt derfor lægges uden for myldretidstrafikken for at påvirke trafikken mindst muligt. Betonelementerne vil ikke blive kranet ud over vejbanen, men fordi kranen er i brug, skal sikkerhedszonerne overholdes.

Godkendelsesprocedure for trafikomlægninger
De midlertidige omlægninger af vejene ind og ud af Albjergparken er udarbejdet af Kingo Karlsen. Herefter har hhv. Beredskabet og Flextrafik m.fl. sagt god for planen og komme med evt. justeringer, og til sidst har boligorganisationerne, bygherrerådgiverne og Brøndby Kommune har endelig godkendt den.
Gennem hele nedrivningsperioden vil der være en løbende sikkerhedsdialog mellem Kingo Karsen, boligorganisationerne og beredskabet og Brøndby Kommune for at sikre, at alle parter altid er opdaterede. Indenfor byggepladsen er der et særligt sæt sikkerhedsregler og foranstaltninger, der udgør en beredskabsplan for pladsen og alle arbejderne. Denne beredskabsplan har Hovedstadens Beredskab også gennemlæst og sagt god for.