Solceller på højhusene

Når de syv højhuse skal renoveres, skal der også opsættes solceller, så højhusene kan blive mere ’grønne’

Solcellerne skal sammen med de andre renoveringstiltag være med til at gøre de syv højhuse mere bæredygtige og miljøvenlige. Landsbyggefonden har netop godkendt BB (Brøndby Boligselskab) og Tranemosegårds ansøgning om støtte til opsætning af solceller på højhusene.

Solcellerne er ikke en del af den oprindelige renoveringsplan for de syv højhuse, men er blevet tilføjet siden, da ændringer i almenboligloven gav boligorganisationerne mulighed for at søge ekstra tilskud til ’grønne’ renoveringsprojekter. Det var godt nyt hos BB (fire højhuse) og Tranemosegård (tre højhuse), der begge har et stort ønske om at gøre de syv højhuse mere miljøvenlige og bæredygtige.

Grøn screening
Derfor blev der i starten af året igangsat en såkaldt grøn screening, hvor ingeniørvirksomheden Danakon screenede og analyserede bygningerne med henblik på rentable tiltag. I den grønne screening blev bygningernes forskellige muligheder for grønne tiltag og energioptimering gennemgået, og energikonsulenterne nåede frem til, at det vil være en god, rentabel idé at sætte solceller op. I februar indsendte de to boligorganisationer derfor en tillægsansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til opsætning af solceller, og det har Landsbyggefonden nu godkendt.

Bæredygtige højhuse
Solcellerne bliver en del af den store renovering og samlede helhedsplan, der til sammen vil gøre de syv højhuse mere miljøvenlige og bæredygtige.  I den oprindelige renoveringsplan indgår udskiftning af tagdækning og lette facadeelementer, renovering af altaner og nye vinduespartier samt totalrenovering og isolering af de tunge facader.
Både til de indvendige og udvendige renoveringer bliver der kigget på miljørigtige materialer og driftssikre byggeløsninger, så husene bliver fremtidssikret på længere sigt.

Fysisk og økonomisk bæredygtighed
Til sammen vil disse tiltag betyde, at beboerne får et bedre indeklima og mere isolerede lejligheder, der holder bedre på varmen. De nye solceller betyder også, at afdelingerne kommer til at spare penge på bl.a. elafgifter, tariffer og el-handler, hvilket igen kommer beboerne til gode.

Bæredygtigheden gælder altså både fysisk for husene, men også økonomisk for både boligorganisationerne og beboerne. Selvom solcellerne vil blive en yderligere forbedring af højhusene, vil det ikke betyde en større huslejestigning end den, der allerede er udmeldt som følge af den planlagte renovering.

I 2024 begynder håndværkerne
Ifølge den nuværende forventede tidsplan begynder renoveringen af højhusene i første halvdel af 2024. Men en så stor renovering starter ikke først den dag, håndværkerne træder ind over dørtærsklen. Allerede nu arbejdes der ”bag kulissen” på at finde de rette rådgivere til opgaverne, at planlægge renoveringsforløbet og byggepladserne samt en række andre praktiske foranstaltninger og myndighedstilladelser, der skal være på plads, inden håndværkerne kan gå i gang.