Tidsplan: Renovering af lavhusene

Som en del af HP4 helhedsplanen skal lavhusene også renoveres. Som tidsplanen ser ud nu, skal selve renoveringen først igangsættes i starten af 2027.
Men allerede nu er alt forarbejdet og planlægningen i gang. Præcis hvad og hvordan, der skal renoveres i de enkelte afdelinger/ boligorganisationer, er endnu ikke fastlagt. Det skal afklares efter tekniske gennemsyn og vurdering af bygningernes tilstand og i samarbejde med afdelingerne.

Vi forventer, at Landsbyggefonden godkender skema A tidligst 2024.
Skema A er et særligt ansøgningsskema til Landsbyggefonden, som skal udfyldes og godkendes af fonden for at modtage støtte til renoveringer og nybyggeri i de almene boliger. Skemaet indeholder bl.a. en projektbeskrivelse, et økonomisk overslag over samtlige udgifter i sagen samt beskrivelse af, hvordan renoveringen vil påvirke huslejen for beboerne.

Skema A-ansøgning skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde, af organisationsbestyrelsen, Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden.