Tidsplan: Renovering af lavhusene

Som en del af HP4 helhedsplanen skal lavhusene også renoveres.

Den nuværende tidsplan ser således ud – med forbehold for ændringer
2027: BAB 1 opstart medio 2027 / slut medio 2028 + udearealer ultimo 2028

2028: BAB 2 opstart primo 2028 / slut ultimo 2028 + udearealer primo 2029
PAB 1 opstart medio 2028/ slut medio 2029 + udearealer ultimo 2029

2029: PAB 2 opstart  primo 2029 / slut ultimo 2029 + udearealer primo 2030
T13 1 opstart medio 2029 / slut medio 2030 + udearealer ultimo 2030

2030: T13 2 opstart primo 2030 / slut ultimo 2030 + udearealer primo 2031
T13 3 opstart medio 2023 / slut medio 2031 + udearealer ultimo 2031
BB 1 opstart medio 2030 / slut medio 2031 + udearealer ultimo 2031

2031: T13 4 opstart primo 2031 / slut ultimo 2031 + udearealer ultimo 2031
T13 5 opstart medio 2031 / slut medio 2032 + udearealer ultimo 2032
BB 2 opstart primo 2031 / slut ultimo 2031 + udearealer primo 2032
BB 3 opstart medio 2031 / slut medio 2032 + udearealer ultimo 2032

2032: T13 6 opstart primo 2032 / slut ultimo 2032 + udearealer primo 2033
BB 4 opstart primo 2032 / slut primo 2033 + udearealer primo 2033
BB 5 opstart medio 2032 / slut medio 2033 + ultimo 2033

Som tidsplanen ser ud nu, skal selve renoveringen  igangsættes i medio 2027. Men allerede nu er alt forarbejdet og planlægningen i gang. Præcis hvad og hvordan, der skal renoveres i de enkelte afdelinger/ boligorganisationer, er endnu ikke fastlagt. Det skal afklares efter tekniske gennemsyn og vurdering af bygningernes tilstand og i samarbejde med afdelingerne.

Vi forventer, at Landsbyggefonden godkender skema A for de første lavhuse tidligst primo 2026. Skema A er et særligt ansøgningsskema til Landsbyggefonden, som skal udfyldes og godkendes af fonden for at modtage støtte til renoveringer og nybyggeri i de almene boliger. Skemaet indeholder bl.a. en projektbeskrivelse, et økonomisk overslag over samtlige udgifter i sagen samt beskrivelse af, hvordan renoveringen vil påvirke huslejen for beboerne.