Genåbning af flere p-pladser i Albjergparken

Efter nedrivningen af gangbroen over Albjergparken er byggepladshegnet nu rykket et stykke tilbage og tættere på højhusene. Det betyder, at der er genåbnet for flere af de p-pladser i Albjergparken, der har været spærret.

Ændringer i trafik og parkering
Læs mere om afspærringer og trafikale ændringer, som nedrivningen desværre medfører her