Gangbroen bliver revet ned i uge 14

For at gøre plads til byggepladsen bliver gangbroen fjernet permanent. Hvad betyder det for dig?

I uge 14 begynder Kingo Karlsen at fjerne den store beton gangbro over Albjergparken.
Det er nødvendigt for at gøre plads til byggepladsen, der er ved at blive etableret rundt om de tre første højhuse, der skal rives ned.
Nedrivningen af gangbroen tager ca. 3. uger, og gangbroen bliver ikke sat op igen.

”Vi starter med at fjerne taget på midten, hvorefter betonen pilles ned i etaper. Bagefter tager vi siderne og til sidst fundamentet. Sprøjter vand på, mens vi klipper betonen fra hinanden, så det ikke støver så meget,” fortæller Nico Jørgensen fra Kingo Karlsen, der er projektleder på nedrivningen.

Hvad betyder det for mig, der bor i området?
For alle:
1) Støj. Selvom vi bruger de mest støjreducerende metoder, vil det komme til at støje, når betonen skal skilles ad og fjernes. Det mest støjende arbejde vil foregå i dagtimerne fra kl. 8-16, men håndværkerne har tilladelse til at arbejde i tidsrummet 7-18.  Støjniveauet vil ikke være lige højt og konstant i alle timer i alle dage.

2) Støv. Når man skal nedrive beton, vil der uundgåeligt opstå støvmængder, der hvirvles op i luften. Støvet er ikke farligt. VIGTIGT: Det er vigtigt at understrege, at gangbroens byggematerialer ikke er PCB inficerede. Der er derfor ingen grund til bekymring ift. det betonstøv, der vil komme fra nedrivningen af gangbroen.

Læs mere om støj- og støvgrænser, og hvad vi gør for at begrænse generne her

Særligt for bilister
3) Risiko for kø i hverdagene: Af sikkerhedsmæssige årsager vil der i en periode på ca. tre uger kun være et spor farbart i hver retning parallelt med broen, mens den fjernes. Det betyder, at der kan forekomme kø for at komme ind og ud i bil. Der er også opsat påbudstavler, hvor det er vist, at der er risiko for modkørende trafik, og at man skal holde tilbage. Dem som kommer inde fra Albjergparken har forkørselsret.

Særligt for gående/cyklende
4) Når gangbroen fjernes, skal der stadig være en sikker vej på tværs af Albjergparken for fodgængere og andre ”bløde” trafikanter. Vi henviser til stien langs med den nordlige side af Klydebo. Her er der for enden anlagt et fodgængerfelt, så fodgængere m.fl. kan komme sikkert over vejen i Albjergparken.
På modsatte side er der etableret en opkørselsrampe, hvor der tidligere var trapper, så stien også er tilgængelig for kørestolsbrugere.
Fodgængerfelt og rampen er permanente forbedringer.

Få hele overblikket over trafikændringerne i forbindelse med nedrivningen her

Sådan skal broen rives ned:
Som det første fjernes taget på broen, og bliver hejst ned på jorden i sektioner. Nedhejsningen vil blive styret af en flagmand, der vil være stå på den nordlige side af broen – altså op mod Mæglergårdsstien. Flagmanden er i konstant kontakt med kranføreren, og dermed kan han øjeblikkeligt få stoppet nedhejsningen, hvis der kommer færdsel i området.
Når taget er nede, starter vi med at fjerne betonen i etaper midt på broen og ud mod siderne. På den måde sikrer vi, at vægten fordeles lige og får en kontrolleret nedrivning i etaper.

Hvor lang tid tager nedrivningen?
Du kan se tidsplanen for nedrivningen af de tre højhuse i Albjergparken og de efterfølgende to i Tranumparken her.

På billedet nedenfor kan man se, hvordan Kingo Karlsen i etaper vil klippe betonen på broen fra midten og ud mod siderne for løbende at fjerne trykket fra de bærende søjler.

Læs alle nyheder her
Nyheder om nedriving

FAQ – Svar på dit spørgsmål
FAQ for nedrivning/HP4

Ændringer i trafikken
Se alle trafikændringerne her

Information og videoer fra byggepladsen
Kingo Karlsen viser rundt og fortæller